Pomoc psychologiczna a modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

Andrzej Jastrzębski

Abstrakt


W procesie uzdrowienia wewnętrznego biorą udział różnorodne czynniki. Bogactwo tych czynników wskazuje na niezwykłą złożoność bytu ludzkiego, w którym napotykamy zarówno elementy duchowe jak i biologiczne. Szczególne miejsce w tym względzie zajmuje psychika człowieka, która stanowi łącznik różnych sfer bytu ludzkiego.

W niniejszym artykule poddamy analizie różne metody prowadzące do uzdrowienia wewnętrznego człowieka. W szczególności porównamy pomoc psychologiczną oraz modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne. Postaramy się ukazać odmienność obu tych podejść poprzez analizę ich celu oraz metod, wskażemy na różnice metodologiczne oraz przedyskutujemy możliwą współpracę dla dobra człowieka cierpiącego.


Słowa kluczowe


uzdrowienie wewnętrzne; modlitwa; pomoc psychologiczna; psychoterapia; zbawienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Angell J. R., The Province of Functional Psychology, w: R. J. Huber, C. Edwards, D. Heining-Boynton (eds.), Cornerstones of Psychology, Fort Worth: Harcourt 2000.

Augustyn J., Jak szukać i znajdować wolę Bożą?, Kraków: Wydawnictwo M 1995.

Barrett T. C., Spirituality and Psychotherapy, „Human Development” 2009, Vol. 30, No. 2, s. 5-11.

Catalan J.-F., Depresja a życie duchowe, Kraków: Wydawnictwo eSPe 2007.

Catalan J.-F., Duchowość a psychologia, Jak odróżnić wezwania Boga od własnych pragnień?, Kraków: Wydawnictwo eSPe 2007.

Cattell J. M., The Conceptions and Methods of Psychology, w: R. J. Huber, C. Edwards, D. Heining-Boynton (eds.), Cornerstones of Psychology, Fort Worth: Harcourt 2000.

Donceel J. F., Philosophical Psychology, New York: Sheed and Ward 1955.

Frankl V., Bóg ukryty, W poszukiwaniu ostatecznego sensu, przekł. A. Wolnicka, Warszawa: Czarna Owca 2012.

Frankl V., Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, przekł. A. Wolnicka, Warszawa: Czarna Owca 2010.

Freud S., Wstęp do psychoanalizy, tłum. S. Kempnerówna i W. Zaniewicki, Warszawa: PWN 2010.

Husserl E., La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milan: II Saggiatore 1987.

Jalics F., Rekolekcje kontemplatywne, tłum. J. Bolewski, Kraków: Wydawnictwo WAM 2010.

Jastrzębski A., W obronie integralności człowieka. Próba adekwatnego ujęcia filozofii psychologii, Warszawa: Eneteia 2011.

Jung C. G., The Tavistock Lectures, w: R. J. Huber, C. Edwards, D. Heining-Boynton (eds.), Cornerstones of Psychology, Fort Worth: Harcourt 2000.

Keating T., The Human Condition, New York: Paulist Press 1999.

Kubacki A., Opór w psychofarmakoterapii, „Psychiatria Polska” 1982, Nr 16, s. 297-306.

McNeill J. J., Psychotherapy and the Spiritual Journey, „Journal of Religion and Health” 1998, Vol. 37, No. 4, s. 333-344.

Montgomery D., Compas Therapy. Christian Psychology in Action, Montecito: Compas Works 2009.

Osorio A., Fundamentos filosóficos de la Psicología actual, „Revista Espańola de Pedagogía” 2009, Vol. 242, No. 1, s. 149-168.

Rupnik I. M., Dire l'uomo, Persona, cultura della Pasqua, Roma: Lipa 2005.

Slife B., Smith A., Burchfield C., Psychotherapists as crypto-missionaries: An exemplar on the crossroads of history, theory, and philosophy, w: D. Hill, M. Krall (eds.), About psychology: At the crossroads of history, theory, and philosophy, Albany: State University of New York Press 2003, s. 55-72.

Stein E., Psicologia e scienze dello spirito. Contributi per una fondazione filosofica, Roma: Cita Nuova Editrice 1996.

Stinissen W., Człowiek prawdziwy, Poznań: W drodze 2013.

Stinissen W., Terapia duchowa, Poznań: W drodze 1999.

Stinissen W., Noc jest mi światłem, Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2004.

Stutzmann F., Jak zostać uzdrowionym?, Kraków: Wydawnictwo AA 2012.

Św. Tomasz, Summa Theologiae, t. 14, Londyn: Veritas 1972.

Watson J. B., Psychology as the Behaviorist Views It, „Psychological Review” 1913, Vol. 20, No. 2, s. 158-177.

Wundt W., Introduction From Outlines of Psychology, w: R. J. Huber, C. Edwards, D. Heining-Boynton (eds.), Cornerstones of Psychology, Fort Worth: Harcourt 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.4-21

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)