Uzdrowienie w „spoczynku w Duchu Świętym” i jako owoc modlitwy wstawienniczej

Adam Rybicki

Abstrakt


Niniejszy artykuł porusza antropologiczne, teologiczne i zbawcze aspekty takich zjawisk, jak modlitwa o uzdrowienie, uzdrowienie, spoczynek w Duchu Świętym. Omówiona jest definicja i natura tych zjawisk, źródła biblijne, takie aspekty antropologiczne, jak konieczność całościowego spojrzenia na uzdrowienie, niebezpieczeństwo zredukowania tych zjawisk do czysto psychologicznego mechanizmu itd. Ukazane są też symptomy uzdrowienia wewnętrznego. Przytoczone są także spisane świadectwa osób, które doświadczyły „spoczynku w Duchu Świętym” i łączyło się to w ich życiu z uzdrowieniem wewnętrznym.


Słowa kluczowe


modlitwa; uzdrowienie; Duch Święty

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cantalamessa R., Pieśń Ducha Świętego, tłum. M. Przeczewski, Warszawa 2003.

Cyran W., Spoczynek w Duchu Świętym, w: K. Guzowski, G. Barth (red.), Duch Święty w naszej codzienności, Lublin 2010, s. 257-274.

Cyran W., Spoczynek w Duchu Świętym, Częstochowa 2010.

Falvo S., Godzina Ducha Świętego, tłum. G. Bukowiecka, T. Domeracki, Łódź 2007.

Granat W., Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego, Lublin 2007.

Guzowski K., Uzdrowienia – teologia i praktyka, w: K. Guzowski, G. Barth (red.), Duch Święty w naszej codzienności, Lublin 2010, s. 93-107.

Janiec Z., Magia czy modlitwa? Duszpasterskie problemy modlitw o uzdrowienie, w: K. Guzowski, G. Barth (red.), Duch Święty w naszej codzienności, Lublin 2010, s. 109-124.

JanPaweł II, List apostolski Salvifici doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia (1984).

JanPaweł II, Encyklika Redemptoris Mater (1987).

Kudasiewicz J., Odkrywanie Ducha Świętego, Kielce 1998.

Lozano N., Modlitwa uwolnienia, cz. 2, tłum. M. Wójcik, Łódź 2001.

Mühlen H., Odnowa w Duchu Świętym, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1985.

Rybicki A., Lew i baranek, Lublin 2012.

Suenens L. J., VI Dokument z Malines, „Spoczynek w Duchu”. Kontrowersyjne zjawisko, Kraków 2007.

Vadia M., Uzdrowienie jest dla Ciebie, tłum. M. Hawrylecka, Lublin 2010.

Wawrzeniecki R., Wylanie Ducha Świętego w Ruchu Odnowy w Duchu Świętym na podstawie katolickich publikacji polskojęzycznych, Poznań−Obra 1999 (mps, archiwum prywatne autora).
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.4-20

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)