„Charyzmaty uzdrowień” i modlitwa o uzdrowienie w życiu współczesnego Kościoła

Jan K. Miczyński

Abstrakt


Niniejszy artykuł podejmuje problematykę modlitwy o uzdrowienie i związanej z nią posługi charyzmatycznej. Omawia wyrażenie św. Pawła „charyzmaty uzdrowień” (1Kor 12,9.28.30), które wskazuje na to, że Bóg daje darmowe dary, które mają pomóc wybranym przez Niego ludziom stać się kanałami Jego uzdrawiającej łaski. Uzdrowienie z choroby ma wymiar profetyczny. Dokonuje się Bożą mocą dzięki wydarzeniu paschalnemu Chrystusa i dzięki mocy Ducha Świętego. Jest zapowiedzią ostatecznego zwycięstwa Boga nad śmiercią. Jest zapowiedzią zbawienia wiecznego. Przy tym ważne jest rozumienie, że ci, którzy pomimo modlitwy pozostają chorzy, są zaproszeni do tego, by uczestniczyć w cierpieniach Chrystusa – co również stanowi wielką Bożą łaskę. W celu mądrego posługiwania się charyzmatami związanymi z uzdrowieniami, a także w celu odpowiedzialnego prowadzenia modlitwy o uzdrowienie, potrzeba jest stosowania się do odpowiednich decyzji kościelnej władzy. Wszyscy są wezwani do tego, by tworzyć jedną wspólnotę wiary, wspólnotę Kościoła ożywianą jednym Duchem.


Słowa kluczowe


cierpienie; charyzmat; uzdrowienie; modlitwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Congar Y. M.-J., Wierzę w Ducha Świętego, t. 2, tłum. L. Rutowska, Warszawa 1995-1996.

Kudasiewicz J., Przepowiadanie na „ziemi jałowej”, w: K. Klauza, M.Wyrostkiewicz (red.), Przekaż mojemu ludowi co mówi Bóg. Ewolucja czy kryzys przepowiadania?, Lublin 2007, s. 189-219.

La Bibbia di Gerusalemme [Testo biblico di LA SACRA BIBBIA della CEI/ Note e commenti LA BIBLE DE JÉRUSALEM], Bologna 199917.

La Bible de Jérusalem [traduit en français sous la direction de l'École biblique de Jérusalem], Paris 2000.

Léon-Dufour X. (red.), Słownik teologii biblijnej, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1990.

Papieska Rada Kultury i Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, Jezus Chrystus dawcą wody życia. Chrześcijańska refleksja na temat New Age, Kraków 2003.

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie zpełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, Warszawa 1995.

Suenens L. J. (red.), I. Dokument z Malines. Odnowa charyzmatyczna. Wskazania teologiczne i duszpasterskie, tłum. D. A. Polszewska, Kraków 2012.

Sullivan F. A., Charyzmaty i odnowa charyzmatyczna, tłum. T. M. Micewicz, Warszawa 1992.

Sullivan F. A., Uzdrowienia charyzmatyczne, „Communio” 1989, nr 6(54), s. 101-106.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.4-18

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)