Zur Situation der Moraltheologie im deutschsprachigen Raum nach „Veritatis Splendor”

Josef Spindelböck

Abstrakt


Sytuacja teologii moralnej w niemieckim obszarze językowym po „Veritatis splendor”

Wezwanie Soboru Watykańskiego II do odnowy teologii moralnej tylko po części zostało zrealizowane. Następstwem kontrowersji wokół encykliki „Humanae vitae” było zakwestionowanie szeregu podstawowych stwierdzeń nauczania moralnego Kościoła. Odpowiedzią na zaistniałą sytuację stała się encyklika Jana Pawła II „Veritatis splendor”. Bazując na chrystologicznym fundamencie, w centrum rozważań umieszcza godność osoby ludzkiej i podejmuje spór z koncepcjami, które są sprzeczne z chrześcijańskim obrazem człowieka. Po początkowej fazie krytyki encykliki przez niektórych znaczących teologów moralistów obszaru języka niemieckiego, także i w tym środowisku podjęto pewne próby odnowy teologii moralnej w duchu „Veritatis splendor”.


Słowa kluczowe


teologia moralna; etyka; przykazania; normatywność moralna; opcja fundamentalna; grzech; zbawienie; Kościół; Magisterium Kościoła; Jan Paweł II; „Veritatis splendor”

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)


DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.4-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)