Instytucje i formy wsparcia dla żołnierzy powracających z misji

Grzegorz Piątkiewicz

Abstrakt


Współcześnie rola Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej nabrała innego znaczenia. Przełomowym momentem wielkich zmian był zamach terrorystyczny na World Trade Center z 11 września 2001r., po którym świat stanął przed wielkim zagrożeniem, jakim jest terroryzm. Większość państw zdało sobie sprawę, że o wolność obywateli trzeba zacząć walczyć. Walkę z terroryzmem rozpoczęto w jej największej kolebce – w Afganistanie. Głównym narzędziem zwalczania terroryzmu jest wojsko. Polscy żołnierze biorący udział wmisji pokojowej w Afganistanie są oceniani bardzo wysoko przez swoich międzynarodowych sojuszników. Jednak tak duże poświęcenie ma swoją cenę; żołnierze powracający z misji często borykają się z problemami psychicznymi, które wpływają na ich dalsze funkcjonowanie wrodzinie, środowisku lokalnym i społeczeństwie. Państwo stworzyło dla żołnierzy specjalne programy osłonowe, które mają na celu udzielenie pomocy uczestnikom misji oraz ich rodzinom. W prezentowanym artykule zostały omówione formy wspierania i pomocy dla żołnierzy, ich rodzin oraz bliskich.


Słowa kluczowe


wsparcie; pomoc; żołnierz; rodzina; misja wojskowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chalmers A., Czym jest to, co zwiemy nauką, Wrocław: Siedmioróg 1993.

Czerniewska H., Tynkiewicz K. (red.), Instytucje Pomocy Społecznej, Warszawa 2008.

Łuniewska M., Goluch R. (red.), Człowiek ponad wszystko, Wrocław: Ministerstwo Obrony Narodowej 2005.

Pamięci Poległych w misjach poza graniami kraju, www.isaf.pamiecipoleglych. mon.gov.pl (dostęp: 25.10.2013).

Program Ministerstwa Obrony Narodowej. Program osłony psychologicznej uczestników misji poza granicami państwa i ich rodzin (mps).

Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”, http://www.rodzinawojskowa.mw.mil.pl (dostęp: 25.10.2013).

Udział żołnierzy Wojska Polskiego w operacjach poza granicami państwa, http://www.medycynatropikalna.pl/images/userfiles/file/artykuly/Udzial%20zolnierzy%20WP%20-%20artykul.pdf (dostęp: 25.10.2013).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)