Polityka społeczna Unii Europejskiej za 25 lat. Przyczynek do dyskusji

Adam Zadroga

Abstrakt


Przedmiotem analiz tego opracowania jest – postulowany przez autora – przyszły kształt polityki społecznej Unii Europejskiej za 25 lat. W punkcie wyjścia krytycznej ocenie poddano możliwość osiągnięcia jednolitego modelu socjalnego w Europie – czegoś na kształt „europejskiego welfare state”. Zdaniem autora jest to scenariusz nie tylko nierealny, ale także społecznie szkodliwy. Dlatego jako alternatywne rozwiązanie przedstawiono założenia oraz konsekwencje przyjęcia liberalnego (marginalnego) podejścia do polityki społecznej.


Słowa kluczowe


polityka społeczna; Unia Europejska; polityki unijne; państwo dobrobytu; liberalny model społeczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anioł W., Europejska polityka społeczna, Warszawa: Elipsa 2005.

Giddens A., Social Model for Europe?, w: A. Giddens, P. Diamond, R. Liddle (red.), Global Europe, Social Europe, Cambridge: Polity Press 2006, s. 14-36.

Golinowska S., Przyszłość państwa opiekuńczego i zabezpieczenia społecznego, „Polityka Społeczna” 2005, nr 11-12, s. 1-9 (tekst dostępny także na stronie: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/kierunki/golinowska.pdf).

Jouen M., Palpant C., For a New European Social Contract, „Studies & Research” 2005, nr 43, Notre Europe (tekst dostępny pod adresem: http://ftp. infoeuropa.eurocid.pt/database/000034001-000035000/000034716.pdf).

Księżopolski M., Wspólnie czy osobno? Rozważania o polityce społecznej, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA 2013.

Lodge J., Social Europe: Fostering a People's Europe?, w: J. Lodge(Ed.), New York: St. Martin's Press 1989, s. 303-318.

Radło M. J., Strategia lizbońska nie spełnia pokładanych w niej nadziei, http:// www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050129/ekonomia/ekonomia_a_4.html (dostęp: 29-30.01.2005).

Szarfenberg R., Człowiek i polityka społeczna – Unia Europejska 2050 (wersja z 15.06.2007), http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/psue2050.pdf (dostęp: 15.06.2013).

Szarfenberg R., Europejska polityka społeczna – krótkie wprowadzenie, w: K. Płowiec (red.), Przewodnik po europejskiej polityce społecznej, Warszawa: Wyd. Wrzos 2009, s. 21-72.

Wilding P., The Welfare State 2000-2050, referat przygotowany na pięćdziesiątą coroczną konferencję „Political Studies Association – UK”, 10-13 kwietnia 2000 r., Londyn, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/welfare-state/wilding2.pdf (dostęp: 15.06.2013).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)