Conditions, standard and quality of life in studying socio economic development. An attempt to resolve the problems of the definitions

Adam Zadroga

Abstrakt


In the last 30-40 years there has been an increased interest in research on socio-‑economic changes. Thus, there has been a shift away from measuring only the material dimension of development. Researchers started using categories such as: consumption, standard of living, level of living, economic welfare, wealth, living conditions, quality of life, a way of life, lifestyle, etc. The problem that we face in quite extensive literature is the lack of application of a uniform terminology. Attempts to define these categories should be regarded as not fully satisfactory because they do not allow the adoption of clear solutions. We can only point out some proposals that include many significant features conducive to the study of the social dimension of the economic transition. This article attempts to resolve problems of the definitions of three basic categories related to the study of socio-economic changes, which are: conditions of life, standard of living and quality of life.


Słowa kluczowe


conditions of life; standard of living; quality of life; socio-economic development; social research

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Adamiec, Marek, Popiołek Katarzyna. “Jakość życia − między wolnością a mistyfikacją.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1993, vol. 2. 92-117.

Bąkiewicz Anna. “Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego na świecie.” In Rozwój w dobie globalizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. 102-105.

Bywalec, Czesław. Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2010.

Bywalec, Czesław. Wzrost gospodarczy a poziom życia społeczeństwa polskiego. Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, 1991.

Czermińska, Małgorzata. Rozwój gospodarczy a rozwój społeczny krajów Unii Europejskiej. Analiza taksonometryczna. Akademia Ekonomiczna, Kraków, 1997 [unpublished doctoral thesis].

Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, report, edited by Janusz Czapiński, Tomasz Panek, Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, p. 45-159, http://www. diagnoza. com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf [accessed: 11.10.2015].

Główny Urząd Statystyczny. Jakość życia, kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Warszawa, 2013, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_jakosczycia2013.pdf, 7 [accessed: 26.10.2015].

Hodoly, Andrzej. Spożycie i formy jego realizacji w rozwoju gospodarki społeczeństwa socjalistycznego. Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHW, 1975.

Pawełek, Barbara. “Poziom życia, jakość życia i warunki życia ludności.” In Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, edited by Aleksander Zeliaś, 12-23. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000.

Słaby, Teresa. “Poziom życia, jakość życia.” Wiadomości Statystyczne 1990, nr 6.

Telep, Jerzy. Elementy ekonomii rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2010.

United Nations Development Programme, Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny. Warszawa: Biuro Projektowe UNDP, 2012.

Wich, Urszula. “Jakość życia w środowisku miejskim.” Annales UMCS, Sectio H, vol. 25 (1991). 285-294.

Żekoński, Zygmunt. “Z problemów metodologicznych sformułowania społeczno-bytowych celów rozwoju.” Gospodarka Planowa 1974, nr 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.1-5en

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)