Humor i jego funkcje w przepowiadaniu słowa Bożego

Henryk Sławiński

Abstrakt


Humor pełni wiele pożytecznych funkcji w życiu człowieka i społeczności ludzkich. Jego wartość znana jest wśród specjalistów od PR (public relations), retoryki i komunikacji międzyludzkiej. Świadomość wielu pożytecznych funkcji uzasadnia możliwość stosowania go w przepowiadaniu słowa Bożego. Humor taki musi spełniać odpowiednie wymagania, których zachowanie jest warunkiem sine qua non do zastosowania go w kościelnej posłudze słowa.


Słowa kluczowe


humor; przepowiadanie; kazanie; homilia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamek Z., Homiletyka, Tarnów: Biblos 1992.

Arbuckle G.A., Laughing with God. Humor, Culture, and Transformation, Collegeville, Minnesota: Liturgical Press 2008.

Berchmans B.M., Umorismo, w: Dizionario di Omiletica, red. M. Sodi, A.M. Triacca, Torino−Bergamo 1998, s. 1640-1643.

Burghardt W.J., Preaching. The Art and the Craft, New York−Mahwah: Paulist Press 1987.

Garczyński S., Anatomia komizmu, Poznań: Krajowa Agencja Wydawnicza 1989.

Janeczek S., Popielski K., Humor, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. IV, red. A. Maryniarczyk i in., Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2003, s. 669-672.

Kucharska E., Przyczyna W., Czy podczas kazania jest miejsce na (u)śmiech, „Współczesna Ambona” 2(2000), s. 184-189.

Nadolski B., Risus paschalis – śmiech wielkanocny, w: Świat humoru, red. S. Gajda, D. Brzozowska, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2000, s. 363-367.

Przyczyna W., Homilia. Pięćdziesiąt lat po Soborze Watykańskim II, Kraków: Wydawnictwo M 2013.

Siwek G., Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Przewodnik dla kaznodziejów i homilistów, Kraków: Wydawnictwo M 2007.

Sławiński H., Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, Kraków: Wydawnictwo WAM 2008.

Surdykowski J., Wołanie o sens, Warszawa: Prószyński i S-ka 2006.

Thiele M., Geistliche Beredsamkeit. Reflexionen zur Predigtkunst, Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer 2004.

Wieczorek K., Poczucie humoru a filozofia, w: Świat humoru, red. S. Gajda, D. Brzozowska, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2000, s. 13-25.

Willimon W.H., Humor, w: Concise Encyclopedia of Preaching, red. W.H. Willimon, R. Lisher, Louisville, KY: Westminster John Knox Press 1995, s. 262-264.

Wołyniec W., Humor, w: Leksykon duchowości katolickiej, red. M. Chmielewski, Lublin−Kraków: Wydawnictwo M 2002, s. 324-325.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.12-9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)