Il Direttorio Omiletico. Presentazione e riflessioni

Chino Biscontin

Abstrakt


Dyrektorium homiletyczne. Prezentacja i ocena

Artykuł składa sie z trzech części. W pierwszej autor przedstawia zawartość rzeczową Dyrektorium homiletycznego uwypuklając zasadnicze tematy teologiczne tego dokumentu, a w szczególności problem natury homilii oraz kryteriów poprawnej interpretacji Pisma Świętego. Kryteria te zostały zaczerpnięte z adhortacji Verbum Domini: interpretacja perykopy w jej kontekście biblijnym, uwzględnienie zasady hierarchii prawd wiary oraz wierność Tradycji. W drugiej części autor wydobywa pozytywne aspekty Dyrektorium: stwierdzenia na temat wagi i godności homilii, przypomnienie nauki Soboru na temat homilii jako aktu celebracji liturgicznej, wezwanie do wierności nauce Kościoła poprzez odniesienie do Katechizmu Kościoła katolickiego. Część trzecia artykułu podkreśla niektóre braki i ograniczenia Dyrektorium. Zdaniem autora chodzi tu o zbyt enigmatyczne uwzględnienie  adresata homilii, o brak informacji na temat aspektów komunikacyjnych przepowiadania. W dokumencie nie znalazły się także nowatorskie inspiracje papieża Franciszka zawarte w adhortacji Evangelii gaudium. Zabrakło także głębszej recepcji wskazań natury historiozbawczej obecnych w soborowej Konstytucji Dei Verbum.


Słowa kluczowe


Dyrektorium homiletyczne; interpretacja Pisma Świętego; słowo Boże; homilia; liturgia; lectio divina

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Aa. Vv., L'omelia. Dall'esortazione apostolica Evangelii gaudium, Bologna: EDB 2014.

Biscontin C., Predicare bene, Padova: Messaggero-FTTR 2008.

Biscontin C., Predicare oggi: perché e come, Brescia: Queriniana 2001.

Bonhoeffer D., La Parola predicata. Corso di omiletica a Finkenwalde, Torino: Claudiana Editrice 1995.

Craddock F.B., Predicare, Ancora. Milano 1997.

Della Torre L., Omelia, in: Liturgia, a cura di D. Sartore, A.M. Triacca, C. Cibien, Milano: Edizioni di San Paolo 2001, pp. 1310-1338.

Gagnebin L., La prédication comme liturgie?, in: La prédication liturgique et les commentaires de la liturgie – Conférences Saint-Serge XXXVIII semaine d'etudes liturgiques, a cura di A.M. Triacca, A. Pistoia, Roma: Edizioni Liturgiche 1992, pp. 77-89.

Nouwen H.J., Ministero creativo, Brescia: Editrice Queriniana 1995.

Paternoster M., Come dire con parole umane la parola di Dio, Roma: LAS 2007.

Sartore D., Attualizazione della Parola, in: Dizionario di Omiletica, a cura di M. Sodi, A.M. Triacca, Torino–Bergamo: Editrice Elle Di Ci – Editrice Velar 1998, pp. 156-160.

Stenico T., L'omelia. Parola e comunicazione, Roma: Libreria Editrice Vaticana 1998.

Terrin A.N., Contesto culturale-antropologico dell'omelia, in: L`omelia: un messaggio a rischio, a cura di A. Catella, Padova: Messaggero di s. Antonio 1996, pp. 42-64.

Viganó D.E. (ed.), Omelia: prassi stanca o feconda opportunità, Roma: Lateran University Press 2007.

Zanacchi A., Salvare l'omelia, Bologna: EDB 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2016.63.12-1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)