50 lat działalności Koła Naukowego Studentów Muzykologii KUL

Andrzej Gładysz

Abstrakt


W minionym roku akademickim (2017/2018) Instytut Muzykologii KUL świętował ważny Jubileusz. Po uroczystościach cecyliańskich, związanych z 60-leciem istnienia jednostki (listopad 2016 r.), przyszła kolej na upamiętnienie półwiecza studenckiego ruchu naukowego. Niniejsza publikacja stanowi przyczynek do analizy aktywności studentów lubelskiej muzykologii i ich wkładu w rozwój badań naukowych na różnych polach muzyki religijnej.


Słowa kluczowe


Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL; Instytut Muzykologii; X Ogólnopolski Zjazd Studentów Muzykologii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chwałek J., Artifex, sacerdos, doctorque. Ze wspomnień Jubilata kawałki wydarte, w: Artificium – Ars – Scientia. Księga Jubileuszowa w 80. Rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka, red. M. Szymanowicz, Lublin 2010, s. 71-124.

Garnczarski S., Ks. Kazimierz Pasionek – pedagog, muzyk i kompozytor, w: Cantate Domino Canticum Novum. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Kazimierzowi Pasionkowi, red. S. Garnczarski, Tarnów 2004.

Gładysz A., Działalność artystyczna studentów Instytutu Muzykologii, w: 100 lat Teologii na KUL, red. S. Nowosad, J. Mastej, Lublin 2018, s. 227-232.

Gładysz A., Instytut Muzykologii, w: 100 lat Teologii na KUL, red. S. Nowosad, J. Mastej, Lublin 2018, s. 165-178.

Gładysz A., Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL, w: 100 lat Teologii na KUL, red. S. Nowosad, J. Mastej, Lublin 2018, s. 223-226;

Gładysz A., Ojciec Profesor Józef Ścibor (30 I 1930-3 VI 2017) – student, pracownik i świadek historii Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, „Liturgia Sacra” 24(2018), nr 51, s. 229-240.

Koło Naukowe Studentów Muzykologii KUL, „Additamenta Musicologia Lublinensia” 2(2006): Instytut Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1956-2006, s. 49-50.

Kołodziejczak Z., Pikulik Jerzy ks., w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. Gigilewicz i in., s. 183-184.

Stanowski A., Chruszczewski A., Życie akademickie w latach 1944-1968, w: Księga jubileuszowa 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. M. Rechowicz i in., Lublin 1969.

Szymanowicz M., Dorobek naukowy Ks. Profesora Jana Chwałka, w: Artificium – Ars – Scientia. Księga Jubileuszowa w 80. Rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka, red. M. Szymanowicz, Lublin 2010, s. 125-142.

Szymanowicz M., Stawowy G., Działalność organmistrzowska Ks. Profesora Jana Chwałka, w: Artificium – Ars – Scientia. Księga Jubileuszowa w 80. Rocznicę urodzin Ks. Profesora Jana Chwałka, red. M. Szymanowicz, Lublin 2010, s. 143-159.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.13-17

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)