Właściwości formalne sonat Debussy’ego w kontekście idei powrotu do tradycji muzyki francuskiej

Agnieszka Schulz-Brzyska

Abstrakt


Artykuł oscyluje wokół problematyki późnych dzieł C. Debussy’ego – trzech z zaplanowanych Sześciu sonat na różne instrumenty, które udało mu się dokończyć przed śmiercią. Głównym celem jest analiza układu formalnego, jaki zastosował w nich kompozytor. Rozwiązania formalne ujęte zostały w kontekście polityczno-społecznym Francji XIX/XX w., przesyconym nacjonalistycznymi poglądami na sztukę muzyczną. Tendencje te wywarły bowiem silny wpływ na kształt późnej twórczości Debussy’ego. Artykuł opisuje i charakteryzuje ten wpływ oraz dowodzi, iż ówczesna sytuacja społeczna zmieniła podejście kompozytora do procesu twórczego.


Słowa kluczowe


Claude Debussy; sonata; muzyka francuska; muzyka XX wieku; analiza muzyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brown M., Debussy Redux: The Impact of His Music on Popular Culture, Indiana University Press 2012.

Fulcher J.F., French Cultural Politic and Music, Oxford University 1999.

Fulcher J.F., Speaking the Truth to Power: The Dialogic Element in Debussy’s Wartime Compositions, w: Debussy and His World, red. J.F. Fulcher, Princeton University Press 2001, s. 207-225.

Jarocinski K., Debussy: Impressionism and Symbolism, Ernst Eulenberg Ltd., Londyn 1976.

Klein A., C. Debussy, w: The New Grove of Music and Musicians, t. 7, red. S. Sadie, Macmillan Publishers Limited 2001.

Song P., Negotiation of Claude Debussy’s Sonata for Cello and Piano, Arizona State University 2016.

Tunley D., François Couperin and „The Perfection of Music”, Routledge, Nowy York 2016.

Vallas L., C. Debussy – His Life and Works, Dodo Pr., Vallas Press 1973.

Walker D.E., An Analysis of Debussy’s „Sonata for flute, viola and harp”, Rice University 1988.

Wheeldon M., Debussy and La Sonate Cyclique, „The Journal of Musicology” 22(2005), nr 4.

Wood C., Sadler G., French Baroque Opera: A Reader, Routledge, Nowy York 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.13-15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)