Franciszkanizm w twórczości kompozytorskiej Charles’a Tournemire’a

Bogusław Raba

Abstrakt


Na kanwie badań źródłowych nad jedną z ważniejszych, nieodkrytych jeszcze całkowicie kart historiografii muzyki modernizmu francuskiego – twórczości Charles’a Tournemire’a – autor opisuje franciszkański topos w jego twórczości. W kontekście powszechnej fascynacji modernistów postacią Biedaczyny z Asyżu, franciszkanizm jawi się jako jedna z naczelnych inspiracji życia i twórczości autora L’orgue mystique oraz jego wielkiego następcy – Oliviera Messiaena. Artykuł jest częścią projektu badawczego analizującego relacje pomiędzy inspiracjami ideowymi a warstwą semantyczną i estetyką dzieł Tournemire’a, jako przyczynek do monografii jego twórczości.


Słowa kluczowe


franciszkanizm; Ch. Tournemire; modernizm; organy; muzyka sakralna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barnes P., Franz Liszt and the Sacramental Bridge: Music as Theology of Presence, http://www.paulbarnes.net/pdfs/lisztsacramentalbridge.pdf [20.06.2018].

Bruhn S., Messiaen’s Contemplations of Covenant and Incarnation: Musical Symbols of Faith in the Two Great Piano Cycles of the 1940s, Nowy Jork 2007.

Danuser H., Weltanschauungsmusik, Schliengen 2009.

Dufetel N., La musique religieuse de Liszt à l’épreuve de la palingénésie de Ballanche: réforme ou régénération?, „Revue de musicologie” 2009, nr 95.

Fauquet J.-M., Catalogue de L’œuvre de Charles Tournemire, Genewa 1979.

Franciszkanizm, w: Encyklopedia Katolicka, t. 5, Lublin 1989, kol. 533-535.

Hello E., Physionomies de Saints, Paryż 1897.

Higginbottom E., Playing about with French classical organ music, „Journal of the Royal College of Organists” 2011, nr 5.

Hobbs A., Ce que l’on sait de Charles Tournemire aux États Units, „L’orgue” 1989, nr 4.

Holl A., Reflexionen über Franz von Assisi, w: Saint François d’Assise. Messiaen–Libretto, Analyse, Komentare, Documentation, Salzburger Festspiele1992.

Ianco P., Charles Tournemire ou le mythe de Tristan, Genewa 2001.

Joergensen J., Saint Francis of Assisi, Nowy Jork 1913.

Kolbuszewski J., Nurt franciszkański w prozie młodopolskiej, http://www.ifp.uni.wroc.pl/data/files/ pub-6162.pdf [20.06.2018].

Merrick P., Revolution and religion in the music of Liszt, Cambridge 1987.

Paczoska E., Franciszkanizm w literaturze Młodej Polski, w: Problematyka religijna w literaturze Pozytywizmu i Młodej Polski. Świadectwa poszukiwań, red. S. Fita, Lublin 1993.

Langlais M.-L., Jean Langlais remembered, http://ml-langlais.com/Jean_Langlais_remembered_files/ Jean%20Langlais%20remembered%20compresse%CC%81.pdf 2016 [20.06.2018].

Schloesser S., Jazz Age Catholicism: Mystic Modernism in Postwar Paris, 1919-1933, Nowy Jork 2005.

Τittel E., St. Franziskus und die Musik, „ÖsterreichischeMusikzeitschrift” 1954, nr 9.

Thode H., Franz von Assisi und die Anfaenge der Kunst der Renaissance in Italien, Berlin 1885.

Tournemire Ch., César Franck, Paryż 1931.

Tournemire Ch., Eclats de Mémoire, http://mllanglais.com/Tournemire_files/Eclats%20de%20Me%CC%81moire%20Tournemire,pdf [20.06.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.13-14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)