Informacje o organach w inwentarzach diecezji przemyskiej sporządzonych na podstawie instrukcji z 1933 roku

Andrzej Widak

Abstrakt


Ważnym źródłem informacji o organach są inwentarze parafialne. Były one spisywane podczas wizytacji biskupich lub dziekańskich, jak też na wyraźne polecenie rządcy diecezji. W diecezji przemyskiej w latach 1927, 1928, 1933 zostały wydane „przemyskie 3 instrukcje”. Instrukcja z 1933 r. dotyczyła sporządzania inwentarzy. W Archidiecezjalnym Archiwum w Przemyślu znajduje się 58 inwentarzy napisanych w latach 1933-1945 według tej instrukcji.

W artykule zostały omówione te instrukcje, a następnie na podstawie zachowanych inwentarzy przeanalizowano informacje o organach. Informacje o organach znajdują się w 49 inwentarzach. Uzyskano informacje o 50 instrumentach i odnoszą się one do ich lokalizacji, wyglądu zewnętrznego, budowniczych, czasu powstania, wielkości instrumentów, stanu zachowania i ich wartości. W aneksie zostały zamieszczone wypisy źródłowe dotyczące organów. Zebrane informacje są wyrazem sposobu opisywania organów, ich zewnętrznego wyglądu, wielkości, mechanizmów czy stanu zachowania.


Słowa kluczowe


diecezja przemyska; instrukcja; inwentarze; organy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ataman J., Zarys dziejów diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego, Biblioteczka Przemyska, Przemyśl 1985.

Borcz H., Przemyska diecezja, w: Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz i in., TN KUL, Lublin 2016, kol. 653-669.

Chwałek J., Budowa organów, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa 1971.

Gołos J., Organoznawstwo historyczne, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina, Warszawa 2004.

Konkordat Polski ze Stolicą Apostolską, Biblioteka Religijna, Lwów 1925.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.13-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)