Uhorské sekvencie o Panne Márii v kontexte stredovekej mariánskej úcty

Zuzana Zahradníková

Abstrakt


Węgierskie sekwencje o Maryi Pannie w kontekście średniowiecznego kultu maryjnego

Kult Maryi Panny został rozszerzony w średniowieczu na cały świat chrześcijański. Wyraźnie zaznaczył się nie tylko w liturgii, ale także w różnych formach sztuki. Do naszych czasów zachowało się kilka średniowiecznych rękopisów węgierskich, zawierających rzadkie zabytki – sekwencje o tematyce maryjnej. Teksty poetyckie tych śpiewów łączą w sobie odniesienia do Pisma Świętego, natury i życia codziennego, Maryi Dziewicy jako Matki Bożej i Królowej Nieba, a także prośby o wstawiennictwo u Jej Syna za grzesznikami. Wszystkie te elementy wskazują na rozwiniętą na terytorium ówczesnych Węgier tradycję maryjną oraz jej główne cechy, typowe dla późnego średniowiecza, odzwierciedlające nie tylko uczucia religijne, ale także społeczne i egzystencjalne uwarunkowania tamtych czasów.


Słowa kluczowe


średniowieczny kult maryjny; rękopisy; sekwencje; Maryja Panna; Węgry

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak E., Traktat o Maryi, in: Dogmatyka, t. 2, Biblioteka Więzi, Warszawa 2006.

Adamko R., Spiritualita mariánskych neskorostredovekých spevov v rukopisoch zo Slovenska, in: O, Maria, laude digna. Zborník z vedeckej konferencie, ed. R. Podpera, Verbum, Ružomberok 2011.

Adolf A., Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe, Vyšehrad, Praha 1998.

Blatnohrad–Pribinovo sídlo v Panónii, http://www.hradiska.sk/2011/05/blatnohrad-po-nemecky-mosapurc-dnes.html [03.09.2018].

Jancura V., Tá, ktorá oroduje za Slovensko. https://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/441915-ta-ktora-oroduje-za-slovensko/ [03.09.2018].

Kovács A., Monuments of medieval liturgical poetry in Hungary. Sequences – Critical Edition of Melodies, Liszt Ferenc Academy of Music, Church Music Research Group, Budapest 2017.

Mikluščák P., Mariológia, Spišské Podhradie 1995.

Minařík M.O. Carm., Mariánska dogmata, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1991.

Pawlak I., Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Polihymnia, Lublin 20012.

Selepčéni J., Historia Hungarica, in: F. Mikloško, Cesta národa s jeho patrónkou, http://www.impulzrevue.sk/article.php?1175 [03.09.2018].

Stolárik S., Pod tvoju ochranu, https://narodnestretnutiemladeze.sk/wp-content/uploads/2017/12/04_O2H-zit-v-pravde_Mariina-cesta4_Pod-tvoju-ochranu.pdf [05.09.2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.13-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)