Znamiona formalne kaznodziejstwa Billego Grahama

Łukasz Krauze

Abstrakt


Przepowiadanie Billego Grahama teologicznie i metodologicznie było stałe od pierwszej do ostatniej krucjaty. Stworzył on model kaznodziei, który stosuje nowe techniki głoszenia słowa Bożego, ale nie rezygnuje ze starych, stanowiących ewangelikalne dziedzictwo. Uczył wypracowanej przez siebie postawy kaznodziei wobec grzesznika charakteryzującej się współczuciem zakorzenionym w miłości Boga. Pokazywał, jak przekazać przesłanie Ewangelii we współczesnym świecie. Niniejszy artykuł ukazuje w jaki sposób Graham przygotowywał się do głoszonych przez siebie tekstów. Przy tym uwzględnia źródła jego inspiracji oraz sposób w jaki je werbalizował. Rozpatruje także autorytet i prostotę cechujące kaznodziejstwo Grahama; a także duchowe tło organizowanych przez niego krucjat ewangelizacyjnych.


Słowa kluczowe


Billy Graham; ewangelikalizm; kaznodzieja; kaznodziejstwo protestanckie; przebudzenie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aikman D., Billy Graham. His Life and Influence, Thomas Nelson, Nashville 2007.

Balbier U.A., Billy Graham’s Crusades in the 1950s: Neo-evangelicalism Between Civil Religion, Media, and Consumerism, „Bulletin of the GHI” 44(2009), s. 71-80.

Bishop M., Billy Graham, Grosser and Dunlap, New York 1978.

Boyer P.J., The Big Tent, “The New Yorker”, 22 August 2005, w: http://www.newyorker.com/ magazine/2005/08/22/the-big-tent (dostęp: 11.10.2014).

Broadus J., A Treatise on the Preparation and Delivery of Sermons, Hamilton, Adams and Co., Paternoster, London 1874.

Dickinson L., A Look at the Billy Graham Crusades, w: https://www.ministrymagazine.org/ archive/1972/06/a-look-at-the-billy-graham-crusades (dostęp: 13.10.2014).

Edwards K.A., An Actor/Preacher Prepares. Billy Graham Performs the New Revivalism, Common Ground, Illinois 2011.

Edwards O.C., A History of Preaching, Abingdon, Nashville 2004.

Elkins H.M., The Tangible Evangelism of Billy Graham, w: The Legacy of Billy Graham. Critical Reflections on America’s Greatest Evangelist, red. M. Long, Westminster John Knox Press, Louisville 2008, s. 17-32.

Finney C.G., Lectures on Revivals of Religion, F.H. Revel, New York 1868.

Graham B., By the Foolishness of Preaching, „Preaching” 4(1989), w: http://www.preaching.com /sermons/11567078/ (dostęp: 31.10.2014).

Graham B., Taki, jaki jestem. Autobiografia, Theologos, [b.m.w.] 2010.

Green M., The Billy Graham Global Mission Sermons: The Power of Belief, „Vox Evangelica” 26(1996), s. 43-68.

How to Know Jesus, w: http://www.billygrahamlibrary.org/PGView.aspx?pid=13 (dostęp: 17.05.2014).

Johnston T.P., Examining Billy Graham’s Theology of Evangelism, Wipf and Stock Publishers, Eugene 2003.

Kilgore J.E., Billy Graham the Preacher, Exposition, New York 1968.

Long M.G., Billy Graham and the Beloved Community: America's Evangelist and the Dream of Martin Luther King, Jr., Palgrave Macmillan, New York 2006.

Long T.G., Preaching the Good News, w: The Legacy of Billy Graham. Critical Reflections on America’s Greatest Evangelist, red. M. Long, Westminster John Knox Press, Louisville 2008, s. 3-16.

Martin H. H., A Vivid Portrait of the Famous Revivalist Billy Graham, „Saturday Evening Post” 236(1963), s. 17-22.

Mcloughlin W.G., Modern Revivalism: Charles Grandison to Billy Graham, Wipf and Stock Publishers, Eugene 2005.

Pierard R.V., From Evangelical Exclusivism to Ecumenical Openness: Billy Graham and Sociopolitical Issues, „Journal of Ecumenical Studies” 20(1983), nr 3, s. 425-446.

Pollock J., Billy Graham: The Authorized Biography, McGraw-Hill Book Company, New York–Toronto–London–Sydney 1966.

Sherwood T.H., Rhetorical Leadership of Fulton J. Sheen, Norman Vincent Peale, and Billy Graham in the Age of Extremes, Lexington Books, Lanham 2013.

Smart J., The Evangelist as Star: The Billy Graham Crusade in Australia, 1959, „Journal of Popular Culture” 33(1999), nr 1, s. 65-175.

Terry M.J., Billy Graham’s Contributions to World Evangelism, „Babtist History and Heritage” 30(1995), nr 1, s. 5-13.

Wacker G., Billy Graham’s America, „Church History” 78(2009), nr 3, s. 489-511.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.12-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)