Phänomenologie als Quelle der Verkündigung? Einige Homiletischen hinweise Anhand des „Triduum Philosophique” von Emmanuel Falque

Rafał Biniek

Abstrakt


Fenomenologia jako źródło przepowiadania? Kilka wskazówek homiletycznych na podstawie „Triduum philosophique” Emmanuela Falque’a

Artykuł pokazuje na podstawie dzieła francuskiego filozofa Emmanuela Falque’a, że refleksje fenomenologiczne mogą służyć jako źródło liturgicznego przepowiadania. Pierwsza część pełni funkcję wprowadzenia i przedstawia jego rozumienie relacji pomiędzy filozofią i teologią. Obydwie dyscypliny ubogacają się wzajemnie, nie przekraczając istniejącej między nimi granicy. Podczas gdy filozofia wychodzi od horyzontu skończoności i omawia ludzkie doświadczenia, zadaniem teologii jest skonfrontowanie tych doświadczeń z chrześcijańskim przesłaniem i wskazanie na nieskończoność jako cel ludzkiego życia. Falque wprowadza te teoretyczne przemyślenia w życie, rozważając – w trzyczęściowym dziele „Triduum philosophique” – w perspektywie fenomenologicznej wydarzenia Wielkiego Piątku, Niedzieli Wielkanocnej i Wielkiego Czwartku (w tej kolejności). Podczas gdy druga część artykułu streszcza krótko całościową ideę tego dzieła, kolejne fragmenty prezentują wybrane motywy, które mogą służyć jako pomoc w przygotowywaniu kazań: dwustronna relacja pomiędzy słowem i ciałem w akcie eucharystycznym i miłości małżeńskiej (Wielki Czwartek), ostatni krzyk Jezusa na krzyżu jako prelingwistyczny wyraz cielesnego cierpienia (Wielki Piątek) oraz pozostawione ślady po ranach jako oznaka odnowionej cielesności Zmartwychwstałego (Niedziela Wielkanocna).


Słowa kluczowe


Emmanuel Falque; fenomenologia; Triduum Paschalne; Wielki Czwartek; Wielki Piątek; Niedziela Wielkanocna; przepowiadanie; kazanie; homilia

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Benedikt XVI. Enzyklika „Deus caritas est”. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 171 (25. Dezember 2005).

Benedikt XVI. Nachsynodales Apostolisches Schreiben „Sacramentum caritatis”. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 177 (22. Februar 2007).

Falque, Emmanuel. Le passeur de Gethsémani. Angoisse, souffrance et mort. Lecture existentielle et phénoménologique. Paris: Edition du Cerf, 1999.

Falque, Emmanuel. Métamorphose de la finitude. Essai philosophique sur la naissance et la resurrection. Paris: Edition du Cerf, 2004.

Falque, Emmanuel. Les Noces de l’Agneau. Essai philosophique sur le corps et l’eucharistie. Paris: Edition du Cerf, 2011.

Falque, Emmanuel. Passer le Rubicon. Philosophie et théologie: Essai sur les frontières. Brüssel: Lessius, 2013.

Falque, Emmanuel. „Dies ist mein Leib – eine philosophische Lektüre der Eucharistie”. Übers. Michael Rasche. In Christentum und Philosophie. Einheit im Übergang. Hrsg. Jean-Luc Marion; Walter Schweidler, 181-205. Freiburg / München: Karl Alber, 2014.

Falque, Emmanuel. Triduum Philosophique. Le Passeur de Gethsémani. Métamorphose de la finitude. Les Noces de l’Agneau. Neue überarbeitete, verbesserte u. korrigierte Auflage. Paris: Edition du Cerf, 2015.

Falque, Emmanuel. „Le trois corps ou l’unité de Triduum philosophique”. In Une analytique du passage. Rencontres et confrontations avec Emmanuel Falque. Hrsg. Claude Brunier-Coulin, 615-689. Paris: Franciscaines Eds, 2016.

Franziskus. „Die Wundmale berühren, um Jesus zu bekennen”. In Ders., Predigten aus den Morgenmessen in Santa Marta. Mit einer Einführung von Stefan von Kempis, 163-168. Freiburg: Herder, 2014.

Gondek, Hans-Dieter und Tengelyi, László. Neue Phänomenologie in Frankreich. Berlin: Suhrkamp, 2011.

Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch. Ausgabe für die Erzdiözese Bamberg. Stammteil – Nr. 1-684: Stuttgart: Katholische Bibelanstalt. Eigenteil – ab Nr. 700: Bamberg: Heinrichs-Verlag, 2013.

Henry, Michel. Inkarnation. Eine Philosophie des Fleisches. Übers. Rolf Kühn. Freiburg / München: Karl Alber, 32011.

Husserl, Edmund. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie. Hrsg. Elisabeth Ströker. Hamburg: Felix Meiner, 2012.

Kneer, Markus. „Das Verhältnis von Phänomenologie und Theologie neu gewendet: Der Ansatz von Emmanuel Falque”. Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 62(2015), 2: 350-367.

Kneer, Markus. „Evangelisation der Philosophie? Zum philosophischen Triduum Emmanuel Falques”. In Zeugnis. Zum spirituellen Ursprung und zur Präsenz des Christlichen. Hrsg. Thomas Möllenbeck ; Ludger Schulte, 179-190. Münster: Aschendorff, 2018.

Mödl, Ludwig. „Homilie II. Liturgisch”. In Lexikon für Theologie und Kirche. Sonderausgabe 2006. Fünfter Band, 249. Freiburg: Herder, 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.12-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)