Adaptive Preparation Kit jako inspiracja dla twórców pomocy dydaktycznych do katechezy specjalnej

Paweł Mąkosa

Abstrakt


Ostatnie kilkanaście lat to czas dynamicznego rozwoju katechezy specjalnej w Polsce, zarówno od strony refleksji naukowej jak i programowej. Wciąż jednak brakuje praktycznych pomocy dydaktycznych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Niniejszy artykuł wskazuje na aktualny deficyt podręczników i innych materiałów praktycznych do katechezy specjalnej. Jednocześnie przeprowadza analizę amerykańskiego zestawu pomocy katechetycznych, zatytułowanego Adaptive Preparation Kit, przeznaczonego dla osób z autyzmem oraz innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ukazując go jako możliwą inspirację dla twórców analogicznych pomocy na gruncie polskim.


Słowa kluczowe


osoby z niepełnosprawnościami; katecheza specjalna; podręczniki do katechezy; Adaptive Preparation Kit

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gałczyńska W., Mów do nas, Panie Jezu. Przygotowanie do spowiedzi i Komunii Świętej, Katowice 1975.

Gałczyńska W., Tak Bóg ukochał nas, Katowice 1981.

Gałczyńska W., Z pomocą dzieciom specjalnej troski. Katechezy i pomoce rysunkowe do książki „Mów do nas Panie Jezu”, Katowice 1977.

Kiciński A., Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny – propozycje na przyszłość, Kraków 2008.

Kiciński A., Polskie podręczniki do katechezy specjalnej, w: Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy, red. P. Mąkosa, Lublin 2009, s. 57-100.

Kiciński A., Katecheza osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce po Soborze Watykańskim II, Lublin 2007.

Kielar A.M., Program nauczania religii rzymsko-katolickiej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, IV etap edukacyjny – W ramionach Ojca − Bóg umacnia mnie, Gniezno 2008.

Kielar A.M., W ramionach Ojca. Materiały dla uczniów do katechezy dla dzieci specjalnej troski. Bóg kocha mnie. I etap edukacyjny (kl. I-III), Gniezno 2002.

Kielar A.M., W ramionach Ojca. Materiały dla uczniów do katechezy dla dzieci specjalnej troski. Bóg prowadzi mnie. II etap edukacyjny (kl. IV-VI), Gniezno 2002.

Kielar A.M. W ramionach Ojca. Materiały dla uczniów do katechezy dla dzieci specjalnej troski. Bóg uświęca mnie. III etap edukacyjny (gimnazjum kl. I-III), Gniezno 2002.

Kielar A.M., W ramionach Ojca. Materiały dla uczniów do katechezy dla dzieci specjalnej troski − Bóg kocha mnie, kl. 1-3, Gniezno 2001.

Kielar A.M., W ramionach Ojca. Materiały dla uczniów do katechezy dla dzieci specjalnej troski − Bóg prowadzi mnie, kl. 4-6, Gniezno 2002.

Kielar A.M., W ramionach Ojca. Materiały dla uczniów do katechezy dla dzieci specjalnej troski − Bóg uświęca mnie, kl. 1-3 gimnazjum, Gniezno 2002.

Kielar A.M., Tomczak J., Program nauczania religii rzymsko-katolickiej uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, I etap edukacyjny − W ramionach Ojca − Bóg kocha mnie, Gniezno 2005.

Kielar A.M., Tomczak J., Program nauczania religii rzymsko-katolickiej uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, II etap edukacyjny − W ramionach Ojca − Bóg prowadzi mnie, Gniezno 2008.

Kielar A.M., Tomczak J., Program nauczania religii rzymsko-katolickiej uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, III etap edukacyjny − W ramionach Ojca − Bóg uświęca mnie, Gniezno 2008.

Kielar A., Tomczak J., W ramionach Ojca. Program nauczania religii uczniów z upośledzeniem umysłowym, Gniezno 2002.

Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2010.

Kurpiewska K., Nawrocka J., W ramionach Ojca. Bóg kocha mnie. Płyta CD z piosenkami do katechezy na I etap edukacyjny, Gniezno 2006.

Kurpiewska K., Nawrocka J., W ramionach Ojca. Duchu Święty przyjdź. Płyta CD z piosenkami do katechezy na III etap edukacyjny, Gniezno 2008.

Kurpiewska K., Nawrocka J., W ramionach Ojca. Prowadź mnie. Płyta CD z piosenkami do katechezy na II etap edukacyjny, Gniezno 2008.

Kuskowska A., Katechizm bierzmowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Kraków 2008.

Lausch K.M., Katecheza przedkomunijna osób głębiej upośledzonych umysłowo, Warszawa 1990.

Loyola Press, Adaptive Confirmation Preparation Kit for Individuals with Autism and Other Special Needs, Chicago 2014.

Loyola Press, Adaptive First Eucharist Preparation Kit for Individuals with Autism and Other Special Needs, Chicago 2012.

Loyola Press, Adaptive Reconciliation Kit for Individuals with Autism and Other Special Needs, Chicago 2012.

Modlitewnik. Idę w ramiona Ojca, red. J. Tomczak, Gniezno 2009.

Podręcznik metodyczny − Bóg kocha mnie, I etap edukacyjny, red. A.M. Kielar, Gniezno 2003.

Podręcznik metodyczny − Bóg prowadzi mnie, II etap edukacyjny, red. A.M. Kielar, Gniezno 2003.

Podręcznik metodyczny − Bóg umacnia mnie, IV etap edukacyjny, red. A.M. Kielar, Gniezno 2009.

Podręcznik metodyczny − Bóg uświęca mnie, III etap edukacyjny, red. A.M. Kielar, Gniezno 2004.

Podręcznik metodyczny Bóg kocha mnie – dla katechetów uczących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na I etapie edukacyjnym (kl. 1-3), red. A.M. Kielar, Gniezno 2003.

Podręcznik metodyczny Bóg prowadzi mnie – dla katechetów uczących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na II etapie edukacyjnym (kl. 4-6), red. A.M. Kielar, Gniezno 2003.

Podręcznik metodyczny Bóg uświęca mnie – dla katechetów uczących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na III etapie edukacyjnym (kl. 1-3 gimnazjum), red. A.M. Kielar, Gniezno 2004.

Rizzo D., McBride Rizzo M., Spiritually able. A Parent's Guide to Teaching the Faith to Children with Special Needs, Chicago 2015.

Rybarczyk Z. Przyjdź, Panie Jezu! Katechezy, przygotowanie dzieci opóźnionych w rozwoju umysłowym do pierwszej Komunii św., przeznaczone dla duszpasterzy, katechetów, rodziców, Poznań 1965.

W ramionach Ojca. Bóg kocha mnie. Pomoc dla rodziców, katechetów i opiekunów w przygotowaniu dzieci do przyjęcia sakramentu Pojednania i Eucharystii. Płyta CD, red. A.M. Kielar, Gniezno 2006.

W ramionach Ojca. Bóg prowadzi mnie. Płyta CD, red. A.M. Kielar, Gniezno 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.11-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)