Chronicle of the Institute of Moral Theology at the John Paul II Catholic University of Lublin Academic Year 2015/2016

Jerzy Gocko

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017.64.3-15en

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)