Formacja muzyczna wiernych Kościoła w Polsce według dokumentów synodalnych po Soborze Watykańskim II

Tomasz Lisiecki

Abstrakt


Autor artykułu dokonał analizy dokumentów synodalnych Kościoła w Polsce, poszukując odpowiedzi na pytania dotyczące formacji muzycznej wiernych. Rozwiązania synodalne, zachęcając do permanentnej edukacji muzycznej członków wspólnot parafialnych, wskazują osoby odpowiedzialne za jej przebieg i określają materiał muzyczny, który wierni powinni poznać. Autor analizuje wspomniane zagadnienia, rozumiejąc muzykę w liturgii przede wszystkim jako modlitwę Kościoła, związaną integralnie z tekstami i czynnościami liturgicznymi. Podjęcie zadania nauczania wiernych pieśni liturgicznych, aklamacji, hymnów itp. ożywiłoby – w zamyśle autora – ducha liturgii w poszczególnych ośrodkach duszpasterskich. Wszystkie zebrane w podjętym artykule wnioski mogłyby stanowić model dla formacji muzycznej wiernych w poszczególnych diecezjach w Polsce.


Słowa kluczowe


muzyka; liturgia; formacja; synod diecezjalny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum: Instructio de quibusdam observandis et vitandis circa Sanctissimam Eucharistiam Redemptionis Sacramentum, 25 III 2004, AAS 96 (2004), s. 549-601; tekst polski w: Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów: Instrukcja o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią, Redemptionis Sacramentum, Poznań: Pallottinum 2004.

II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań: Pallottinum 2001.

I Synod Archidiecezji Białostockiej, Białystok: Kuria Metropolitalna Białostocka 2000.

Chrystus światłem, Maryja wzorem. II Synod Diecezji Częstochowskiej, Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Diecezjalne „Regina Poloniae” 1987.

I Synod Diecezji Drohiczyńskiej, Drohiczyn: Drohiczyńskie Wydawnictwo Diecezjalne 1997.

I Synod Diecezji Ełckiej 1997-1999, Ełk: Kuria Biskupia Diecezji Ełckiej 1999.

III Synod Gdański, Misja Kościoła Gdańskiego na Początku Nowego Tysiąclecia, Gdańsk: Kuria Metropolitalna Gdańska 2001.

III Powojenny Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo „Gaudentinum” 2001.

Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej (2007-2009). Prawo diecezjalne Kościoła kaliskiego, Kalisz: Kuria Diecezjalna 2009.

Drugi Synod Diecezji Kieleckiej i posynodalne zarządzenia Biskupa Kieleckiego, Kielce: Kuria Diecezjalna 1984.

III Synod Diecezji Kieleckiej, Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 1992.

I Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Koszalin 1986-1990, Koszalin: [b.w.] 1990.

I Synod Diecezji Legnickiej (2007-2012), Legnica: Biblioteka im. Jana Pawła II 2012.

II Synod Diecezji Lubelskiej, Lublin: Lubelskie Wydawnictwo Diecezjalne 1988.

I Synod Diecezji Łowickiej, „Wiadomości Diecezji Łowickiej” 3 (1999).

I Synod Diecezji Opolskiej. Statuty i aneksy. Parafia u progu nowego tysiąclecia, Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża 2005.

I Synod Diecezji Pelplińskiej, Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum” 2001.

XLII Synod Diecezji Płockiej 1987-1991, Płock: Płockie Wydawnictwo Diecezjalne 1992.

Gdzie jest Bóg tam jest przyszłość. XLIII Synod Diecezji Płockiej, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2016.

Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008, zwołany i przeprowadzony przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, t. 1: Dokumenty, t. 2: Statuty, Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha 2008.

Synod Archidiecezji Przemyskiej 1995-2000. Statuty i aneksy, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2000.

Synod Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego 2004.

Aby byli jedno. Drugi Synod Diecezji Sandomierskiej. Dekrety i instrukcje, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 1999.

Prawo partykularne Kościoła sosnowieckiego. I Synod Diecezji Sosnowieckiej, Sosnowiec: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2005.

IV Synod Diecezji Tarnowskiej. Ad imaginem Ecclesiae universalis, Tarnów: Kuria Diecezjalna 1990.

Pierwszy Synod Diecezji Warszawsko-Praskiej, Warszawa: Kuria Biskupia Diecezji Warszawsko- Praskiej 2000.

Drugi Synod Diecezji Włocławskiej, Włocławek: [Kuria Diecezjalna] 1994.

Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991, Wrocław [b.w.] 2005.

I Synod Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 1996-2001, Zamość: Kuria Diecezjalna 2001.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.8-6

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)