Słowo zawsze aktualne. Systematyzacja homilii w kluczu chrystocentrycznym. Artykuł recenzyjny publikacji Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania

Michał Klementowicz

Abstrakt


Poprawna aktualizacja słowa Bożego w kluczu chrystocentrycznym to nieustanna troska, aby prawidłowo przybliżać odbiorcom poszczególne elementy kerygmatu. Koncepcja prawidłowego postępowania w tym wymiarze została usystematyzowana w publikacji Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania. Omawiana publikacja to trzynaście artykułów, w których przybliżone zostały treści kerygmatyczne, egzystencjalne, didaskalijne oraz moralne. Pozycja stanowi kompendium prawidłowego odsłaniania misterium Jezusa w posłudze słowa Bożego.


Słowa kluczowe


aktualizacja; chrystocentryzm; liturgia; przepowiadanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dyk Stanisław: Co głosić, aby wierzyli? Studium homiletyczne lekcjonarza mszalnego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Dyk Stanisław: Homilia Droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 2016.

Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, red. Henryk Sławiński, (seria: Ancilla Verbi IV), Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII.

Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, red. Michał Dąbrówka, Michał Klementowicz, Tarnów: Biblos 2017.

Konferencja Episkopatu Polski: Wskazania dotyczące homilii mszalnej, http://episkopat.pl/ biskupi-homilie-powinny-byc-kazdorazowo-starannieprzygotowywane/ (dostęp: 6 III 2018).

Nadolski Bogusław, Gesty i słowa w Eucharystii, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.8-4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)