Pastoralne aspekty „czterech zasad” papieża Franciszka

Bogusław Drożdż

Abstrakt


Papież Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium wymienia cztery zasady kierujące rozwojem współżycia społecznego oraz budowaniem pokoju. Określa je także mianem ewangelicznych kryteriów. Formułuje je w następujący sposób: pierwsza zasada – czas przewyższa przestrzeń; druga – jedność przeważa nad konfliktem; trzecia – rzeczywistość jest ważniejsza od idei; czwarta – całość przewyższa część. Spojrzenie pastoralne na te zasady rysuje nowe horyzonty dla analiz teologicznych, które mogą przełożyć się na praktyczne rozwiązania, tak istotne dla współczesnej ewangelizacji świata.


Słowa kluczowe


zasady rozwoju społecznego; ewangeliczne kryteria; ewangelizacja; nauczanie papieża Franciszka; metodologia teologii pastoralnej; teologia praktyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartnik Czesław Stanisław, Teologia historii, Lublin: „Standruk” 1999.

Biel Robert, Duszpasterstwo w kontekście paradygmatów czasu przełomu, w: Współczesne wyzwania teologii pastoralnej, red. Radosław Chałupniak, Jerzy Kostorz. Opole: Wydawnictwo Świętego Krzyża 2016, s. 67-77.

Bielecki Stanisław, Znaki czasu i ich rozpoznawanie, w: Teologia pastoralna, red. Ryszard Kamiński, t. I: Teologia pastoralna fundamentalna, Lublin–Wrocław: Wydawnictwo KUL– Atla 2 2000, s. 223-247.

Drożdż Bogusław, Nowość nowej ewangelizacji, „Perspectiva” 11(2012), nr 1, s. 23-29.

Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia. O miłości w rodzinie (19.03.2016), Wrocław: TUM 2016.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie (24.11.2013), Kraków: Wydawnictwo M 2013.

Franciszek, Encyklika Laudato si’. W trosce o wspólny dom (24.05.2015), Kraków: Wydawnictwo M 2015.

Graczyk Marian, Francuska teologia rzeczywistości ziemskich. Próba retrospekcji i reinterpretacji, Warszawa: [b.m.w.] 1992.

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus w setną rocznicę encykliki Rerum novarum (1.05.1991), „L’Osservatore Romano” 12(1991), nr 4, s. 4-30.

Marco Donald de, Wiker Benjamin, Architekci kultury śmierci, Warszawa: Fronda 2014.

Przyczyna Wiesław, Pojęcie ewangelizacji, w: Nowa ewangelizacja. Język – teologia – kultura, red. Małgorzata Nowak, Wiesław Przyczyna, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos 2017, s. 9-22.

Przygoda Wiesław, Laikat i formy apostolstwa świeckich, w: Teologia pastoralna, red. Ryszard Kamiński, t. I: Teologia pastoralna fundamentalna, Lublin–Wrocław: Wydawnictwo KUL–Atla 2 2000, s. 392-416.

Špidlik Tomáš, Rupnik Marko Ivan, Teologia pastoralna. Duszpasterstwo na nowe czasy, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2010.

Wiker Benjamin, Dziesięć książek, które zepsuły świat. Ponadto pięć innych, które temu dopomogły, Warszawa: Fronda 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.6-5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)