Das Ständige Diakonat als Bereicherung für die Botschaft der Kirche in der Lehre von Papst Franziskus. Pastoral-theologische Reflexion

Ireneusz Celary

Abstrakt


Stały diakonat jako wzbogacenie misji Kościoła w nauczaniu papieża Franciszka. Refleksja pastoralno-teologiczna

Autor artykułu analizuje w swojej refleksji pastoralno-teologicznej niektóre wypowiedzi papieża Franciszka na temat stałego diakonatu w Kościele. Ukazuje posługę ewangelizacyjną i duszpasterską stałych diakonów w kontekście zmieniającej się rzeczywistości pod wpływem laicyzacji i sekularyzacji. Papież docenia ich służbę na rzecz Kościoła i współczesnego człowieka. Przestrzega przed podejmowaniem działalności wykraczającej poza granice ich posługi, zwłaszcza wchodzenia w uprawnienia prezbiterów w krajach, gdzie brakuje powołań. Zwraca również uwagę na posługę miłosierdzia, w której diakoni powinni pełnić rolę wiodącą.


Słowa kluczowe


diakonat stały; duszpasterstwo; ewangelizacja; misja; służba; papież Franciszek; pluralizm

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Adrian Paweł, Diakonat w Kościele. Jubileusz stałych diakonów – 20 lutego 2000 r., http://www. index.php?Module=Diakonat_ReadingRoom&PageName=Show&ID=1 [21.01.2018].

Aigner Maria Elisabeth., Diakonie, in: Grundbegriffe der Pastoraltheologie, Hrsg. A.E. Aigner, A. Findl-Ludeschner, V. Prüller-Jagenteufel, München: Don Bosco Verlag 2005, S. 46-47.

Cieślik Ireneusz, Różnorodność powołań. Spór o diakonat stały, „Tygodnik Powszechny“ 2001, Nr. 28, s. 10.

Codex des kanonischen Rechtes. Lateinisch-deutsche Ausgabe, Kevelaer: Verlag Butzon&Becker 1983.

Czaja Andrzej, Znaki nadziei trudnego „dziś” posoborowego Kościoła, „Studia Oecumenica“ 2014, Nr. 14, S. 125-134.

Die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils. Gebundene Ausgabe. Konstitutionen, Dekrete, Erläuterungen. Lateinisch-deutsche Studienausgabe, Hrsg. W. Hünermann, Freiburg–Basel–Wien: Herder 2012.

Dyduch Jan, Diakonat stały w polskim prawodawstwie kościelnym, „Analecta Cracoviensia“ 2004, Nr. 36, S. 623-632.

Dyduch Jan, Rola stałych lektorów, akolitów i diakonów w służbie wspólnocie Kościoła, „Prawo Kanoniczne“ 2016, Nr. 1, S. 1-17.

Englisch Andreas, Franziskus. Zeichen der Hoffnung. Vom Erbe Benedikts XVI. zur Revolution im Vatikan, München: btb 2015.

Franziskus, Apostolisches Schreiben Evangelii Gaudium, Vatican: Libreria Editrice Vaticana 2013.

Franziskus mahnt uns zu gelebter Barmherzigkeit. Pressebericht des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz zum Abschluss der Herbst-Vollversammlung der DBK (27. September 2013), https://de.zenit.org/articles/franziskus-mahnt-uns-zu-gelebter-barmherzigkeit/ [07.02.2018].

Franziskus, Gott dürstet nach unseren Herzen. Worte beim Angelusgebet (25. Januar 2015), http://www.osservatore-romano.de/inhalte.php?jahrgang=2015&ausgabe=5&artikel=2 [01.02.2018].

Franziskus, Begegnung mit dem Klerus, den Ordensleuten und den Ständigen Diakonen im Dom (Neapel, Samstag, 21. März 2015), http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2015/ march/dokuments/papa-francesco_20150321_napoli-pompei-incontro-duomo.html [24.01.2018].

Franziskus, Gott nachahmen im Dienst an den anderen. Predigt bei der Messe zum Jubiläum der Diakone (29. Mai 2016), https://de.zenit.org/articles/gott-nachahmen-im-dienst-an-den-anderen/ [07.02.2018].

Franziskus, Begegnung mit Priestern und Ordensleuten (Mailänder Dom, 25. März 2017), https://w2. vatican.va/content/francesco/de/speeches/2017/march/documents/papa-francesco_20170325_mila no-sacerdoti.html.

Fuchs Ottmar, Martyria und Diakonia: Identität christlicher Praxis, in: Praktische Theologie, Band 1: Grundlegungen, Hrsg. H. Haslinger, Mainz: Mathias–Grünwald–Verlag 1999, S. 178-197.

Greshake Gisbert, Gegenwärtige Diskussion nach dem Wesen des Diakonats, in: Lexikon der Pastoral, Band 1: A-Ki, Hrsg. K. Baumgartner, P. Scheuchenpflug, Freiburg–Basel–Wien: Herder 2002, S. 293-294.

Karer Leo, Handbuch der praktischen Gemeindearbeit, Freiburg–Basel–Wien: Herder 1990.

Kochanek Hermann, Laisierung, in: Lexikon der Pastoral, Band 2: Kl-Z, Hrsg. K. Baumgartner, P. Scheuchenpflug, Freiburg–Basel–Wien: Herder 2002, S. 1045-1049.

Konferencja Episkopatu Polski, Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce (22 I 2004), Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża 2004.

Kongregation für den Klerus, Brief an die ständigen Diakone (10. August 2009), http://www. clerus.va/content/clerus/de/diaconi.html [01.02.2018].

Krysa Piotr, Żonaty na ambonie. Kiedy będziemy mieli w Polsce pierwszego diakona stałego?, „Przewodnik Katolicki“ 2004, Nr. 17, S. 25-26.

Lechner Manfred, Institutionelle Räume praktisch-theologischer Reflexion, in: Praktische Theologie, Band 1: Grundlegungen, Hrsg. H. Haslinger, Mainz: Mathias–Grünwald–Verlag 1999, S. 68-74.

Müller Gerard Ludwig, Der Diakonat – Entwicklung und Perspektiven. Studien der Internationalen Theologischen Kommission zum sakramentalen Diakonat, Würzburg: Echter Verlag 2004.

Neues Pastoralliturgisches Handlexikon, red. R. Berger, Freiburg–Basel–Wien: Herder 1999.

Nickel Monika, Jede Zeit ruft das Gottesvolk auf ihre Weise. Impulse aus der Kirchengeschichte, in: Ämter und Dienste. Entdeckungen, Spannungen, Veränderungen, Hrsg. W. Krieger, B. Sieberer, Wagner Verlag, Linz 2009, S. 229-266.

Papież: diakonat stały to integralna część nowego apostolstwa, http://misyjne.pl/papiez-diakonat-staly-integralna-czesc-nowego-apostolstwa/ [25.01.2018].

Papst Franziskus besucht Neapel, http://www.osservatore-romano.de/inhalte.php?jahrgang=2015& ausgabe=10&artikel=1 [01.02.2018].

Papst würdigt Ständige Diakone: Keine, „halben Priester“, http://www.kath.net/news/59022 [20.01.2018].

Papst Franziskus empfängt Diakone aus aller Welt. Privataudienz am 4. Juli 2016 für Internationales Diakonatszentrum IDZ - http://www.drs.de/service/presse/a-papst-franziskus-empfaengt-diakone-aus-al-00005897.html [21.01.2018].

Paul VI, Motu proprio Sacrum diakonatus ordinem (18. Juni 1967), AAS 1967, Nr 59, S. 697-704.

Petrolino Enzo, Diaconato nel pensiero di Papa Francesco. Una Chiesa povera per i poveri, Vatican: Libreria Editrice Vaticana 2017.

Pontyfikał rzymski, Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów, Katowice: Księgarnia św. Jacka 1998.

Rogowski Roman, Kościół zagubiony, in: Katolicyzm na przełomie wieków. Mity, rzeczywistość, obawy, nadzieje, Hrsg. J. Baniak, WT UAM, Poznań 2001, S. 79-90.

Selejdak Ryszard, Diakonat stały w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego, posoborowego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i narodowych „Rationes institutionis diaconorum permanentium“, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010.

Selejdak Ryszard, Wymiar teologiczny tożsamości diakonów stałych, „Liturgia Sacra“ 2015, Nr 1, S. 33-58.

Selejdak Ryszard, Posługa miłosierdzia najbardziej typową działalnością diakonów stałych, „Teologia i Człowiek“ 2016, Nr. 2, S. 11-37.

Śmigiel Wiesław, Diakonat stały w Polsce – eksperyment czy przywrócenie właściwego i trwałego stopnia hierarchicznego w Kościele, „Studia Pastoralno-Katechetyczne“ 2011, Nr. 3, S. 349-361.

Weber Franz, Gerechtigkeit und interkulturelle Beziehung, in: Praktische Theologie, Band 1: Grundlegungen, Hrsg. H. Haslinger, Mainz: Mathias–Grünwald–Verlag 1999, S. 348-362.

Wiederkehr Dietrich, Die Lok am Ende des Zeuges – oder: von der angehängten und antreibenden Praktischen Theologie, in: Praktische Theologie, Band 1: Grundlegungen, Hrsg. H. Haslinger, Mainz: Mathias–Grünwald–Verlag1999, S. 37-45.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.6-3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)