Propozycje zmian w przepisach dotyczących ochrony zwierząt. Próba oceny z perspektywy teologii moralnej

Krzysztof Smykowski

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest ukazanie najważniejszych propozycji zmian w polskich zapisach prawnych dotyczących ochrony zwierząt. Dotyczą one przede wszystkim zaostrzenia kar za przestępstwa, których ofiarami są zwierzęta, podniesienia poziomu ich dobrostanu, wprowadzenia zakazu występu zwierząt w cyrkach i hodowli zwierząt futerkowych oraz ograniczenia uboju rytualnego wyłącznie do potrzeb członków związków wyznaniowych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wydaje się, że wszystkie te postulaty należy ocenić pozytywnie, gdyż są one praktycznym usankcjonowaniem obowiązku odniesienia się do zwierząt z życzliwością i wrażliwością.


Słowa kluczowe


cyrk; prawo; teologia moralna; ubój rytualny; zwierzęta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzozowski W., Dopuszczalność uboju rytualnego w Polsce, „Państwo i Prawo” 68(2013), z. 5, s. 47-56.

Derdziuk A., Argument ekologiczny w bioetyce, w: Przykazania kościelne dzisiaj. Przesłanie moralne Kościoła, red. J. Nagórny, J. Gocko, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001, s. 193-208.

Dunlap J., Kellert S.R., Zoo e parchi zoologici, w: Fondamenti di bioetica animale, red. G. Russo, Elledici, Torino 2007, s. 138-145.

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt – Viva, Cyrki ze zwierzętami w Polsce. Raport, Warszawa 2016.

Kucharczak F., Uczłowieczenie zwierząt, „Gość Niedzielny”, http://gosc.pl/doc/3266801.Uczlo wieczanie-zwierzat (dostęp: 17.12.2017).

Mroczkowski S., Prawna ochrona zwierząt doświadczalnych. „Przegląd Hodowlany” 68(2000), nr 7, s. 1-2.

Nowosad S., Teologia moralna ogólna. Skrypt dla słuchaczy Kolegium Teologicznego, Lublin 1994.

Radecki W., Ustawy o ochronie zwierząt. Komentarz, Difin, Warszawa 2015.

Smykowski K., Eksperymenty medyczne z wykorzystaniem zwierząt, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

Smykowski K., Wokół sporu o ubój rytualny. Między prawem do wolności religijnej a prawami zwierząt, „Roczniki Teologiczne” 62(2015), z. 3, s. 119-130.

Smykowski K., Wykorzystanie zwierząt do celów edukacyjnych i rozrywkowych. Próba oceny teologicznomoralnej, „Roczniki Teologiczne” 64(2017), z. 3, s. 127-139.

Snelewska-Stempień Z., Bestia na arenie cyrkowej – zjawisko „nowego cyrku” jako przykład zmian w relacjach pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, „Edukacja Humanistyczna” 2013, nr 2(29), s. 245-253.

Spaemann R., Szczęście a życzliwość. Esej o etyce, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997.

Ustawa o ochronie zwierząt, „Policja”, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/wybrane-ustawy-szczegol/ustawa-o-ochronie-zwier/50889,Ustawa-o-ochronie-zwierzat.html (dostęp: 17.12. 2017).

Woleński J., Ubój rytualny z punktu widzenia etycznego, „Panorama Polskiej Akademii Nauk” 2014, nr 20(32), s. 4-5.

Wpływ hodowli norek i innych zwierząt futerkowych na gospodarkę, sytuację ekonomiczną obywateli i na budżet państwa, „Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych”, http://pzhipzf.pl/fermowe-zwierzeta-futerkowe.html (dostęp: 18.12.2017).

Wróbel J., Zwierzęta i ich prawa, w: Prawa człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przesłanie moralne Kościoła, red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 79-103.

Zabielski R., Ubój rytualny z punktu widzenia fizjologicznego, „Panorama Polskiej Akademii Nauk” 2014, nr 20(32), s. 5-7.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.3-8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)