Neverending History of the Use of Vaccines Derived from Aborted Infants. Part II: Moral Evaluation in the Light of the Principle of Double Effect and Encyclicals Veritatis splendor and Evangelium vitae

René Balák

Abstrakt


Niekończąca się historia o użyciu szczepionek pochodzących z abortowanych płodów ludzkich. Cz. II: ocena moralna w świetle zasady działania o podwójnym skutku oraz encyklik Veritatis splendor i Evangelium vitae

Ponowna ocena moralna obowiązkowych szczepień szczepionkami pochodzącymi od abortowanych płodow ludzkich z punktu widzenia teologicznomoralnego jest konieczna ze względu na rosnącą skalę problemu. Zasada o podwójnym skutku wraz z tomistyczną koncepcją moralnej analizy ludzkiego działania są adekwatnymi sposobami oceny moralnej zbadanego bioetycznego dylematu, przed którym stają katoliccy rodzice. Papieskie magistrerium wybranych encyklik stanowi komplementarną podstawę metodologiczną i merytoryczną dla poszanowania nienarodzonego życia ludzkiego i także doktrynalny klucz dla moralnej oceny zachowania zainteresowanych ludzkich podmiotów.


Słowa kluczowe


ewaluacja moralna; nakazane szczepienia; magisterium papieskie; bonum; poronienie; szczepionki

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Agmon-Levin, Nancy, Hughes Graham R.V., Shoenfeld, Yehuda. “The spectrum of ASIA: `Autoimmune (Auto-inflammatory) Syndrome induced by Adjuvants,'” Lupus 21(2012), 118-120.

Balák, René. “Mandatory vaccination and conscience clause.” Forum Teologiczne 15(2014), 67-82.

Bo Ma et al. “Characteristics and viral propagation properties of a new human diploid cell line, walvax-2, and its suitability as a candidate cell substrate for vaccine production.” Human Vaccines & Immunitherapeuthics 11(2015), 4: 998-1009; DOI: 10.1080/21645 515. 2015.1009811.

Frattallone, Raimondo. “Persona e atto umano.” In Nuovo Dizionario di teologia morale. A cura di, F. Compagnoni, G. Piana, S. Privitera, 932-952. Cinisello Balsamo, Milano, 1994.

Gatti, Antonietta M., Montanari, Stefano. “New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro and Nanocontamination.” International Journal of Vaccines and Vaccination 4(2017), 1; DOI: 10.15406/ijvv.2017.04.00072.

Khan, Zakir et al. “Slow CCL2-dependent translocation of biopersistent particles from muscle to brain.” BMC Medicine 2013 (April), 11:99, PMID: 23557144.

Kokoszka, Adam. Teologia moralna fundamentalna. Tarnów: BIBLOS, 1996.

Leiva, René. “A Brief History of Human Diploid Cell Strains.” The National Catholic Bioethics Quarterly (Autumn 2006), 443-451.

Privitera, Salvatore. “Duplice effetto.” In Dizionario di Bioetica. A cura di S. Leone, S. Privitera, 30-309. Palermo: EDB-ISB 1994.

Masson, Jean-Daniel et al. “Critical analysis of reference studies on the toxicokinetics of aluminumbased adjuvants.” Journal of Inorganic Biochemistry (December) 2017, https://doi. org/10.1016/j.jinorgbio (15.12.2017).

May W.E. “Double Effect.” In Encyclopedia of Bioethics. I. Ed. W.T. Reich. New York–London 1978.

Miglietta, Guido M., Russo, Giovanni. “Duplice effetto.” In Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica IV. Direzione di E. Sgreccia, A. Tarantino. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.

Mold, Matthew, Umar, Dorcas, King, Andrew, Exley, Christopher. “Aluminium in brain tissue in autism.” Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 46(2018), 76-82, https://doi.org/10.1016/j.jtemb (12.11.2017).

Nagórny, Janusz. Wartość życia ludzkiego. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Pruss, Alexander R. “Cooperation with paste evil and use of cell-lines derived from aborted fetuses.” In Cooperation, Complicity & Conscience. Ed. H. Watt, 89-104. London: The Linacre Centre, 2005.

Sgreccia, Elio. Manuale di bioetica. Vol. I. Fondamenti ed etica biomedica, 236-238. Milano: Vita e Pensiero, 2007.

Tomljenovic, Lucija, Shaw, Christopher. “Aluminium vaccine adjuvants: are they save?” Curr Med Chem 18(2011), 17:2630-7.

Vidal, Marciano. Manuale di etica teologica 1. Morale fondamentale. Assisi: Cittadella Editrice, 1994.

Wojtyła, Karol. Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: TN KUL, 1994.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2018.65.3-7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Teologiczne · ISSN 2353-7272 | eISSN 2543-5973
© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Teologii


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)