Zasady

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Źródła i Materiały

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Materiały

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Recenzje

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Kronika

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Bibliografie

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Human Dignity Journal

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedura recenzji artykułów w „Rocznikach Teologicznych”

  1. Do każdego artykułu złożonego w „Rocznikach Teologicznych” powinno być dołączone oświadczenie autora.
  2. Do sporządzenia recenzji artykułów przeznaczonych do publikacji w „Rocznikach Humanistycznych” zapraszani są specjaliści posiadający uznany dorobek w dziedzinie możliwie najbliższej problematyce recenzowanego tekstu.
  3. Każdy tekst przeznaczony do publikacji przedstawiany jest do zaopiniowania dwóm recenzentom.
  4. Recenzenci reprezentują ośrodki naukowe inne niż autor (autorka) recenzowanej pracy i nie znają jego (jej) tożsamości.
  5. Opinia recenzenta przedstawiana jest autorowi pracy anonimowo.
  6. W wypadku sprzecznych opinii recenzentów kolegium redakcyjne może podjąć decyzję o skierowaniu jej do kolejnego recenzenta.

 

Polityka Open Access

Treści zawarte w czasopiśmie "Roczniki Teologiczne" udostępniane są w otwartym dostępie gratis.

 

Rada Naukowa

Ks. Pavol Dancak, Uniwersytet Preszowski, Słowacja
Jarosław Koral,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Abp Bruno Forte,
Chieti-Vasto, Włochy
Stefano Zamboni SCJ,
Rrzym, Włochy
Abp Enrico dal Covolo,
Pontificia Università Lateranense, Rzym, Włochy
Arkadiusz Baron SJ,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska
Romualdas Dulskis,
Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa
Klaus Baumann,
Uniwersytet Alberta Ludwika we Fryburgu, Niemcy
Ks. Adam Przybecki,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Peter De Mey,
KU Leuven, Belgia
Ks. Piotr Jaskóła,
Uniwersytet Opolski, Polska
David W. Fagerberg,
Notre Dame University, USA
Ks. Wolfgang Klausnitzer,
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy
Ks. Tadeusz Dola,
Uniwersytet Opolski, Polska
Ks. Janusz Surzykiewicz,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
Krystian Wojaczek,
Uniwersytet Opolski, Polska
Ks. Vincenzo Annicchiarico,
Apulia, Włochy
Ks. Erich Garhammer,
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Niemcy
Ks. Jan Twardy,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
Ks. Ratislav Adamko, Uniwersytet Katolicki w Ružomberku, Słowacja
Remigiusz Pośpiech,
Universytet Wrocławski, Polska

 

Recenzenci

RT 63 (2016), 13

Ks. Mariusz Białkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaiu), ks. Jacek Bramorski (Akademia Muzyczna w Gdańsku), ks. Stanisław Garnczarski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Czesław Grajewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Tomasz Jasiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Tomasz Jeż (Uniwersytet Warszawski), ks. Franciszek Koenig (Uniwersytet Opolski), ks. Zenon Kołodziejczak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Marcin Łukaszewski (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina)), ks. Piotr Tarliński (Uniwersytet Opolski)

RT 63 (2016), 12

Ks. Michał Głowacki, ks. Adam Kalbarczyk, ks. Rafał Kowalski, Ignacy Kosmana OFMConv, ks. Tadeusz Lewandowski, ks. Bogusław Migut, ks. Andriy Oliynyk, ks. Dominik Ostrowski, ks. Sławomir Pawiński, ks. Sławomir Płusa, ks. Wojciech Turowski, ks. Edward Wasilewski, ks. Andrzej Żądło

RT 63 (2016), 11

Magdalena Barabas, ks. Roman Ceglarek, ks. Ryszard Czekalski, ks. Andrzej Domański, ks. Bogusław Drożdż, ks. Piotr Goliszek, ks. Andrzej Kiciński, ks. Tomasz Kopiczko, ks. Paweł Mąkosa, ks. Kazimierz Święs, ks. Marian Zając, Teresa Zubrzycka-Maciąg

RT 63 (2016), 10

Jolanta Andrzejewska, Tadeusz Borutka, Małgorzata Duda, Ewa Dybowska, ks. Stanisław Gulak, ks. Witold Janocha, ks. Przemysław Kantyka, Adam Koperek, ks. Jerzy Koperek, Piotr Kopiec, Dorota Kornas-Biela, Beata Kostrubiec-Wojtachnio, ks. Jerzy Król, Halyna Kryshtal, Richard Kucharcik, Emilia Lichtenberg-Kokoszka, ks. Krzysztof Mikołajczuk, Norbert Pikuła, Joanna Płońska, ks. Antoni Świerczek, Małgorzata Tatala, Lidia Wiśniewska, Jarosław Woźniak

RT 63 (2016), 9

Leonard Górka SVD, ks. Marek Jagodziński, ks. Krystian Kałuża, Krzysztof Kosior, Andrzej A. Napiórkowski OSPPE, Katarzyna Parzych-Blakiewicz, ks. Jan Perszon, Eugeniusz Sakowicz, Katarzyna Smyk, ks. Wojciech Szukalski

RT 63 (2016), 8

Ks. Stanisław Araszczuk, ks. Włodzimierz Bielak, ks. Michał Dąbrówka,ks. Piotr Grzywaczewski, ks. Bartłomiej Matczak, ks. Kazimierz Matwiejuk, ks. Bogdan Prach, ks. Piotr Walendzik, ks. Andrzej Żądło

RT 63 (2016), 7

Ks. Grzegorz Barth, ks. Janusz Bujak, Bronislav Kluska, ks. Antoni Nadbrzeżny, Sławomir Pawłowski SAC, ks. Rajmund Porada

RT 63 (2016), 6

Ks. Robert Biel, ks. Bogdan Biela, ks. Mirosław Chmielewski, ks. Bogusław Droźdź, ks. Jacek Goleń, ks. Piotr Goliszek, ks. Paweł Landwójtowicz, Dariusz R. Mazurek OFMConv, ks. Paweł Mąkosa, ks. Mieczysław Polak, ks. Grzegorz Pyźlak, ks. Adam Skreczko, ks. Leszek Szewczyk, ks. Jarosław Woźniak, ks. Zbigniew Zarembski

RT 63 (2016), 5

Kazimierz Lubowicki OMI, Czesław Parzyszek SAC, Teresa Paszkowska, Jerzy Skawroń OCarm, ks. Kazimierz Święs, ks. Marek Tatar, ks. Ireneusz Werbiński, ks. Sławomir Zalewski

RT 63 (2016), 4

Ks. Włodzimierz Bielak, Bazyli Degórski OSPPE, Adam Drozdek, ks. Marek Jodkowski, Roland Prejs OFMCap, ks. Anzelm Weiss, ks. Marcin Wysocki, ks. Dariusz Zagórski, ks. Dominik Zamiatała, Rafał Zarzeczny SJ

RT 63 (2016), 3

Antoni Bartoszek, ks. Konrad Glombik, Sylwester Jędrzejewski SDB, Piotr Kieniewicz MIC, ks. Marek Kluz, ks. Marian Machinek, ks. Piotr Morciniec, Piotr Przesmycki, ks. Wojciech Surmiak, ks. Zbigniew Wanat

RT 63 (2016), 2 / RT 63 (2016), 2 English Version

Ks. Ignacy Bokwa, ks. Piotr Goliszek, ks. Piotr Jaskóła, ks. Krystian Kałuża, ks. Przemysław Kantyka, ks. Krzysztof Kaucha, ks. Paweł Kiejkowski, ks. Marian Kowalczyk, ks. Stanisław Kozakiewicz, ks. Krzysztof Krzemiński, ks. Janusz Lekan, Krzysztof Leśniewski, ks. Jacenty Mastej, Teresa Paszkowska, ks. Marcin Składanowski, ks. Henryk Szmulewicz, ks. Wojciech Szukalski

RT 63 (2016), 1 / RT 63 (2016), 1 English Version

Piotr Błędowski, Joanna Chwaszcz, Maciej Dębski, František Drozd, Maria Gagacka, Artur Hącia, Adam Koperek, Richard Kucharčik, Tatiana Matulayová, Iryna Myszczyszyn, Robert Rogowski, Konrad Sawicki, Marian Zdzisław Stepulak, Beata Szluz


RT 62 (2015), 13

Ks. Mariusz Białkowski, ks. Jacek Bramorski, ks. Stanisław Garnczarski, Czesław Grajewski, ks. Zenon Kołodziejczak, Tomasz Jeż, Marcin Łukaszewski, ks. Piotr Tarliński

RT 62 (2015), 12

Ks. Adam Kalbarczyk, ks. Rafał Kowalski, Ignacy Kosmana OFMConv, ks. Tadeusz Lewandowski, ks. Hubert Łysy, ks. Witold Ostafiński, ks. Sławomir Pawiński, ks. Sławomir Płusa, ks. Wiesław Przygoda, ks. Jerzy Sikora, ks. Wojciech Turowski, ks. Edward Wasilewski, ks. Andrzej Żądło

RT 62 (2015), 11

Ks. Andrzej Adamski, ks. Robert Biel, ks. Ryszard Czekalski, ks. Andrzej Domański, ks. Bogusław Drożdż, ks. Piotr Goliszek, ks. Andrzej Kiciński, ks. Paweł Mąkosa ks. Kazimierz Misiaszek, ks. Marian Zając, Teresa Zubrzycka-Maciąg

RT 62 (2015), 10

Jolanta Andrzejewska, ks. Tadeusz Borutka, Magorzata Duda, Ewa Dybowska, ks. Witold Janocha, Dorota Kornas-Biela, Adam Koperek, ks. Jerzy Koperek, Beata Kostrubiec-Wojtachno, Piotr Krupiec, ks. Jerzy Król, Halyna Kryshtal, Richard Kucharcik, Emilia Lichtenberg-Kokoszka, ks. Krzysztof Mikołajczuk, Norbert Pikuła, Joanna Płońska, ks. Antoni Świerczek, Małgorzata Tatala, Lidia Wiśniewska, Jarosław Woźniak

RT 62 (2015), 9

Ks. Andrzej Anderwald, ks. Grzegorz Barth, ks. Tadeusz Dola, ks. Przemysław Kantyka, ks. Wojciech Szukalski, Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Paweł Skrzydlewski, ks. Józef Urban

RT 62 (2015), 8

Ks. Stanisław Araszczuk, ks. Daniel Brzeziński, bp Ignacy Dec, ks. Władysław Głowa, Stanisław Kałdon OP, ks. Krzysztof Konecki, ks. Dariusz Kwiatkowski, Milan Lach SJ, ks. Tadeusz Lewandowski, ks. Erwin Mateja, ks. Bronisław Mierzwiński, Jacek Nowak SAC, ks. Władysław Nowak, ks. Sławomir Nowosad, Waldemar Pałęcki MSF, ks. Kazimierz Panuś, ks. Leszek Pintal, Edmund Robek SAC, ks. Leszek Szewczyk, Anna Zellma

RT 62 (2015), 7

Ks. Grzegorz Barth, ks. Józef Budniak, ks. Piotr Jaskóła, Krzysztof Leśniewski, ks. Antoni Nadbrzeżny, Sławomir Pawłowski SAC, ks. Rajmund Porada

RT 62 (2015), 6

Ks. Robert Biel, ks. Bogdan Biela, ks. Mirosław Chmielewski, ks. Bogusław Drożdż, ks. Piotr Goliszek, Paweł Landwójtowicz, Dariusz R. Mazurek OFMConv, ks. Paweł Mąkosa, ks. Mieczysław Mikołajec, Michal Opatrný, ks. Mieczysław Polak, ks. Leszek Szewczyk, ks. Tomasz Wielebski, ks. Bogusław Wolański, ks. Jarosław Woźniak, ks. Zbigniew Zarembski

RT 62 (2015), 5

Ks. Marek Chmielewski, ks. Jacek Kiciński, ks. Jan Miczyński, ks. Jerzy Misiurek, Czesław Parzyszek SAC, ks. Jarosław M. Popławski, ks. Adam Rybicki, Jerzy Skawroń OCarm, Anastazja Seul, ks. Walerian Słomka, ks. Ireneusz Werbiński

RT 62 (2015), 4

Ks. Włodzimierz Bielak, Sławomir Brzozecki OP, ks. Marek Grygiel, ks. Andrzej Kwaśniewski, bp Mariusz Leszczyński, ks. Tomasz Moskal, ks. Stanisław Nabywaniec, Roland Prejs OFMCap, Dominik Szulc, ks. Jan Walkusz, ks. Anzelm Weiss, ks. Dariusz Zagórski, ks. Marek Zahajkiewicz, ks. Dominik Zamiatała, ks. Sławomir Zych

RT 62 (2015), 3

René Balák, Antoni Bartoszek, ks. Tadeusz Biesaga, ks. Konrad Glombik, ks. Sylwester Jędrzejewski SDB, ks. Marek Kluz, ks. Krzysztof Kietliński, ks. Marian Machinek, Piotr Przesmycki, ks. Wojciech Surmiak, Gabriel Witaszek CSsR, ks. Zbigniew Wanat

RT 62 (2015), 2

Ks. Mirosław Gogolik, ks. Piotr Jaskóła, ks. Krystian Kałuża, ks. Przemysław Kantyka, ks. Krzysztof Kaucha, Marian Kowalczyk SAC, ks. Stanisław Kozakiewicz, ks. Krzysztof Krzemiński, Jarosław Kupczak OP, Krzysztof Leoeniewski, Teresa Paszkowska, ks. Marcin Składanowski, ks. Wojciech Szukalski, ks. Robert Woźniak

RT 62 (2015), 1

Maciej Dębski, František Drozd, Maria Gagacka, Katarzyna Głąbicka-Auleytner, Andrzej Gołębiowski, Monika Klimowicz, Michał Kubiak, Richard Kucharčik, Mikołaj Olszewski, Tadeusz Sakowicz, Bogdan Szajkowski, Beata Szluz, Mateusz Wiliński, Dorota Zbroszczyk


RT 61 (2014), 12

Ks. Adam Kalbarczyk, ks. Rafał Kowalski, ks. Tadeusz Lewandowski, ks. Hubert Łysy, ks. Paweł Mąkosa, ks. Witold Ostafiński, ks. Sławomir Pawiński, ks. Sławomir Płusa, ks. Wiesław Przygoda, ks. Jerzy Sikora, ks. Wojciech Turowski, ks. Marian Zając, ks. Andrzej Żądło

RT 61 (2014), 11

Ks. Robert Biel, ks. Ryszard Czekalski, ks. Andrzej Domański, ks. Michał Drożdż, ks. Piotr Goliszek, ks. Marek Kluż, ks. Dariusz Lipiec, ks. Paweł Mąkosa, ks. Kazimierz Święs, ks. Marian Zając

RT 61 (2014), 10

Henryk Cudak, Joanna Chwaszcz, Anna Dąbrowska, František Drozd, Ewa Dybowska, ks. Włodzimierz Gałązka, Janusz Kirenko, Adam Koperek, ks. Jarosław Koral, Jacek Łukasiewicz, ks. Mirosław A. Michalski, Joanna Płońska, Markéta Rusnáková, Małgorzata Tatala, Zbigniew Waleszczuk, Lidia Wiśniewska, Anton Lisnik, ks. Przemysław Kantyka

RT 61 (2014), 9

Ks. Andrzej Anderwald, ks. Grzegorz Barth, ks. Wolfgang Klausnitzer, Zbigniew Kubacki SJ, Zdzisław Kupisiński SVD, ks. Erwin Mateja, ks. Antoni Nadbrzeżny, Eugeniusz Sakowicz

RT 61 (2014), 8

Ks. Stanisław Araszczuk, ks. Daniel Brzeziński, bp Ignacy Dec, ks. Władysław Głowa, Stanisław Kałdon OP, ks. Krzysztof Konecki, ks. Dariusz Kwiatkowski, Milan Lach SJ, ks. Tadeusz Lewandowski, ks. Erwin Mateja, ks. Bronisław Mierzwiński, Jacek Nowak SAC, ks. Władysław Nowak, ks. Sławomir Nowosad, Waldemar Pałęcki MSF, ks. Kazimierz Panuś,

Edmund Robek SAC, ks. Leszek Szewczyk, Anna Zellma

RT 61 (2014), 7

Ks. Józef Budniak, Peter De Mey, ks. Nicu Dumitraşcu, ks. Zygfryd Glaeser, ks. Piotr Jaskóła, Krzysztof Leśniewski, ks. Rajmund Porada

RT 61 (2014), 6

Amantius Akimjak, Robert Biel, Bogdan Biela, Mirosław Chmielewski, Bogusław Drożdż, Ivo Džinić, Piotr Goliszek, Artur J. Katolo, Paweł Landwójtowicz, Dariusz R. Mazurek, Józef Mikołajec, Jana Moricová, Mieczysław Polak, Grzegorz Pyźlak, Adam Skreczko, Leszek Szewczyk, Vaja Vardidze, Jan Wal, Tomasz Wielebski, Jarosław Woźniak, Zbigniew Zarembski

RT 61 (2014), 5

Wiesław Błaszczak SAC, ks. Jan Miczyński, ks. Adam Rybicki, Anastazja Seul, Jerzy Skawron OCarm, ks. Ireneusz Werbiński, Maria M. Zajączkowska

RT 61 (2014), 4

Ks. Włodzimierz Bielak, Sławomir Brzozecki OP, Stanisław Cieślak SJ, ks. Zbigniew Gmurczyk, Zdzisław Gogola OFMConv, ks. Piotr Górecki,ks. Jacek Kapuściński, ks. Janusz Kucz, ks. Andrzej Kwaśniewski, ks. Jarosław R. Marczewski, ks. Tomasz Moskal, ks. Stanisław Nabywaniec, Roland Prejs OFMCap, ks. Jerzy Pałucki, Aleksander Sitnik OFM, Cezary Taracha, ks. Jan Walkusz, ks. Anzelm Weiss, ks. Dariusz Zagórski, ks. Sławomir Zych

RT 61 (2014), 3

René Balák, Antoni Bartoszek, ks. Konrad Glombik, ks. Marek Kluz, Edmund Kowalski CSsR, ks. Marian Machinek, Piotr Przesmycki SDB, Josef Spindelböck, ks. Wojciech Surmiak, Gabriel Witaszek CSsR, ks. Zbigniew Wanat, ks. Arkadiusz Wuwer

RT 61 (2014), 2

Ks. Krzysztof Kaucha, Marian Kowalczyk SAC, ks. Czesław Krakowiak, ks. Jerzy Lewandowski, ks. Włodzimierz Wołyniec

RT 61 (2014), 1

Weronika Augustynowicz, Tadeusz Bąk, František Drozd, Maria Gagacka, Katarzyna Głąbicka-Auleytner, Andrzej Gołębiowski, Andrzej Grudziński, Zofia Kawczyńska-Butrym, Monika Klimowicz, Adam Koperek, ks. Jarosław Kotowski, Halyna Kryshtal, Michał Kubiak, Richard Kucharčik, Radosław Kupczyk, Mikołaj Olszewski, ks. Mieczysław Ozorowski, Marta Pawelec, Norbert Pikuła, Ondrej Štefaňak, Józef Styk, Bogdan Szajkowski, Beata Szluz, ks. Leon Szot, ks. Jan Śledzianowski, Mateusz Wiliński, Władysław Wlaźlak, Bożena Zboina, Dorota Zbroszczyk

 

 

Standardy etyczne

Redakcja czasopisma "Roczniki Teologiczne" dba o wysoką jakość publikowanych materiałów i podejmuje wszelkie możliwe działania przeciwko zaniedbaniom standardów publikacji w czasopiśmie. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji: autor, redaktor czasopisma naukowego, recenzent pracy naukowej, wydawca są zobligowane do przestrzegania standardów etycznych w publikacjach naukowych.
Poniższe zasady opracowano na podstawie Elsevier oraz zaleceń COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji) zawartych w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych), COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers(Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych) oraz opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

OBOWIĄZKI REDAKCJI

Decyzja o publikacji
Redaktor naczelny ponosi odpowiedzialność za wszystkie materiały publikowane w czasopiśmie "Roczniki Teologiczne". Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu danej pracy naukowej opiera się na jej znaczeniu, oryginalności i przejrzystości, a także na zasadności badań oraz ich odniesieniu do tematyki czasopisma.

Zasada fair play
Artykuły są oceniane na podstawie ich jakości oraz znaczenia dla czasopisma naukowego, bez względu na pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczną, poglądy polityczne, płeć, rasę czy wyznanie.

Poufność
Redakcja czasopisma zobowiązana jest do zachowania poufności informacji uzyskanych na każdym etapie procesu publikacji, dotyczących pracy, z wyłączeniem informacji ujawnionych przez czasopismo naukowe.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Informacje pozyskane w procesie publikacji nie mogą być wykorzystywane przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

Zaangażowanie i współpraca w dochodzeniach
Redakcja podejmie stosowne działania w przypadku podejrzenia lub zarzutu o nieprawidłowe zachowanie, zarówno w odniesieniu do opublikowanych, jak i nieopublikowanych prac.

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Udział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych
Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych w procesie publikacji.

Terminowość
Recenzent powinien wyrażać zgodę na recenzowanie wyłącznie tych prac, z zakresu których posiada odpowiednią wiedzę, umożliwiającą mu wydanie stosownej opinii w określonym czasie.

Poufność
Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufnego charakteru recenzji naukowej i nieujawniania żadnych szczegółów dotyczących pracy, jak i recenzji.

Standardy obiektywności
Recenzje powinny być obiektywną i konstruktywną oceną recenzowanej pracy. Wyrażanie obraźliwych  czy poniżających komentarzy względem autorów jest zachowaniem niewłaściwym.

Potwierdzenie źródła
Recenzenci powinni zidentyfikować opublikowane prace, które nie zostały przywołane przez autora. Jakiekolwiek podobieństwo do prac innych autorów powinno zostać zgłoszone do redaktora naczelnego.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Informacje pozyskane w procesie recenzowania pracy naukowej nie mogą być wykorzystywane na korzyść własną recenzenta. Recenzenci są zobowiązani do poinformowania redaktora naczelnego o wszystkich ewentualnych przypadkach konfliktu interesów (recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych, a tym bardziej w stosunkach pokrewieństwa, z autorem recenzowanej pracy).

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Dostęp i przechowywanie danych
Autor powinien prowadzić dokładną ewidencję danych źródłowych związanych z jego publikacją i może zostać poproszony o zapewnienie dostępu do tych danych do wykorzystania w procesie wydawniczym.

Oryginalność i plagiat
Autor powinien potwierdzić, że złożona do publikacji praca jest oryginalna. Przytoczona treść powinna być w odpowiedni sposób cytowana. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.

Wielokrotne, zbędne lub równoległe publikacje
Autor powinien potwierdzić, że złożona do publikacji praca nie została opublikowana i nie podlega procesowi weryfikacji/ewaluacji w innym wydawnictwie. Złożenie tej samej publikacji w więcej niż jednym czasopiśmie jest zachowaniem nieetycznym i jest nieakceptowalne.

Potwierdzenie źródeł
Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na jego pracę we właściwy sposób. Informacje uzyskane prywatnie nie mogą być wykorzystane bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

Autorstwo pracy
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które miały znaczący udział w powstanie, realizację i interpretację pracy. Autor ma obowiązek wskazania wszystkich współautorów mających wkład w powstanie publikacji, a także uzyskania od nich zgody na publikację.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów
Autor powinien ujawnić informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz zadeklarować wszelkie potencjalne przypadki konfliktu interesów.

Zasadnicze błędy w publikowanych pracach
Autor powinien niezwłocznie powiadomić redaktora naczelnego, jeśli zauważy znaczące błędy w swojej publikacji. We współpracy z redaktorem naczelnym i wydawcą powinna zostać opublikowana errata, aneks, sprostowanie lub wycofanie publikacji.

 

Wyjaśnienie dotyczące zjawiska "ghostwriting"

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultat swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship” stanowiące przejaw nierzetelności naukowej.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. 

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” Wydział Teologii wprowadził odpowiednie procedury mające na celu zapobieganie tym zjawiskom:

  1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
  2. Wszelkie wykryte przypadki „ghostwriting”, „guest authorship” będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
  3. Redakcja wymaga od autorów podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
  4. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.