Autor - szczegóły

Marek, Zbigniew, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie, Polska