Autor - szczegóły

Śmigiel, Wiesław, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

 • Vol 1 (2009) - Artykuły
  Apostolstwo świeckich w zrzeszeniach religijnych
  Abstrakt  PDF
 • Vol 2 (2010) - Artykuły
  Zrzeszenia rodzin katolickich w Polsce
  Abstrakt  PDF
 • Vol 3 (2011) - Artykuły
  Diakonat stały w Polsce – eksperyment czy przywrócenie właściwego i trwałego stopnia hierarchicznego w kościele?
  Abstrakt  PDF
 • Vol 4 (2012) - Redkacyjne
  Życie i działalność naukowo-dydaktyczna oraz organizacyjna ks. prof. zw. dra hab. Stanisława Bieleckiego
  Abstrakt  PDF
 • Vol 4 (2012) - Redkacyjne
  Wykaz doktoratów napisanych pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Stanisława Bieleckiego
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4 (2012) - Redkacyjne
  Wykaz publikacji ks. prof. Stanisława Bieleckiego
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4 (2012) - Recenzje
  Ks. Krzysztof Gąsecki. Das Profil des Geistes in dem Sakramenten. Pneumatologische Grundlagen der Sakramententheologie. Darstellung und Reflexion ausgewählter römisch-katilischer Entwürfe. Münster: Uniwersytet Westfalski 2008 ss. 498
  Szczegóły  PDF