Autor - szczegóły

Dziekoński, Stanisław, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska