Autor - szczegóły

Czekalski, Ryszard, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

  • Vol 3 (2011) - Artykuły
    Poszukiwanie nowych miejsc katechezy w świetle francuskiego dokumentu katechetycznego
    Abstrakt  PDF