Autor - szczegóły

Murawski, Roman, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska