Autor - szczegóły

Ceglarek, Roman, Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej, Polska

  • Vol 5 (2013) - Artykuły
    Udział katechety w przekazywaniu wiary w świetle Instrumentum laboris XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów
    Abstrakt  PDF
  • Vol 4 (2012) - Artykuły
    Formy organizacyjne pracy młodzieży na katechezie
    Abstrakt  PDF