Autor - szczegóły

Mendyk, Marek, Komisja Wychowania Konferencji Episkopatu Polski, Polska

  • Vol 3 (2011) - Artykuły
    Katecheza ukierunkowana na stawianie pytań – kształtowanie „postawy pytajności” wśród uczniów
    Abstrakt  PDF