Autor - szczegóły

Mendyk, Marek, Polska

  • Vol 3 (2011) - Redkacyjne
    Słowo Przewodniczącego Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski Bpa Marka Mendyka
    Szczegóły  PDF
  • Vol 3 (2011) - Artykuły
    Katecheza ukierunkowana na stawianie pytań – kształtowanie „postawy pytajności” wśród uczniów
    Abstrakt  PDF