Autor - szczegóły

Wal, Jan, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, profesor emerytowany, Polska