Autor - szczegóły

Stala, Józef, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Sekcja w Tarnowie, Polska

  • Vol 1 (2009) - Artykuły
    Koncepcja wychowania w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego jako synteza antropocentryzmu i chrystocentryzmu
    Abstrakt  PDF