Autor - szczegóły

Pyźlak, Grzegorz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

 • Vol 1 (2009) - Artykuły
  Rodzina miejscem i szkołą apostolstwa
  Abstrakt  PDF
 • Vol 1 (2009) - Sparawozdania
  Sympozjum naukowe „Apostolstwo świeckich w Polsce w 20 lat po ogłoszeniu adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Christifideles laici”. Lublin, KUL, 7 maja 2008 roku
  Szczegóły  PDF
 • Vol 2 (2010) - Artykuły
  Rodzina niepełna i jej wpływ na sytuację wychowawczą dziecka
  Abstrakt  PDF
 • Vol 3 (2011) - Artykuły
  Katecheza rodzinna i jej wpływ na przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego
  Abstrakt  PDF
 • Vol 5 (2013) - Artykuły
  Osobowość duszpasterza rodzin według ks. prof. Piotra Poręby
  Abstrakt  PDF
 • Vol 5 (2013) - Sparawozdania
  Sprawozdanie z sympozjum naukowego „W służbie małżeństwu i rodzinie” z okazji 20-lecia śmierci ks. prof. Piotra Poreby (1908-1991)
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4 (2012) - Artykuły
  Troska duszpasterstwa rodzin o narzeczonych
  Abstrakt  PDF
 • Vol 4 (2012) - Sparawozdania
  Sympozjum naukowe poświęcone Naprotechnologii pt. Fizyczne i medyczne aspekty leczenia niepłodności. Łomianki, 15 I 2011
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4 (2012) - Sparawozdania
  Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego pt. Duszpasterstwo rodzin w służbie małżeństwu i rodzinie. 40 lat specjalizacji Duszpasterstwa Rodzin. KUL, 11 V 2011
  Szczegóły  PDF
 • Vol 4 (2012) - Recenzje
  A. Dziuba. Narzeczeni wobec ludzkiej płodności. Studium pastoralne. Rzeszów 2009 ss. 336
  Szczegóły  PDF