Autor - szczegóły

Osewska, Elżbieta, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska