Ewangelizacja odpowiedzią na potrzeby współczesnego Kościoła

Tomasz Kopiczko

Abstrakt


Evangelization as a response to the needs of the contemporary Church. Topicality of Franciszek Blachnicki's postulate

Today's pastorate is looking for topical models of preaching the Gospel. The article presents Franciszek Blachnicki's proposition that any pastoral work should be based on the Gospel. Experience shows that a considerable part of Christians do not fully live according to the Gospel. This leads to the conclusion that most practicing Catholics need to be evangelized. The need to preach the truth of the faith is ever more necessary also among those people who are christened, but have never accepted Christ as the Lord and the Savior. Also the postulate of a well-thought out pastorate is distinct, where through a clear vision mature attitudes are formed. Such a model of pastorate based on evangelization ultimately is to lead to building the community of the Church.


Słowa kluczowe


ewangelizacja; duszpasterstwo; Franciszek Blachnicki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alberich A.: Catechesi rinnovata per una nuova evangelizzazione. W: Andate e Insegnate. Manuale di catechetica. Red. Istituto di Catechetica. Torino 2002 s. 15-56.

Marczewski M.: Od duszpasterstwa do ewangelizacji. Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. W: Sto lat polskiej katechezy. Red. R. Czekalski. Kraków 2001 s. 99-140.

Murawski R.: Stosunek ewangelizacji do katechezy w dziejach katechezy. W: Ewangelizować czy katechizować? Red. S. Dziekoński. Warszawa 2002 s. 11-22.

Podpora R.: Kościół ewangelizowany i ewangelizujący w przesłaniu Papieża BenedyktaXVI do biskupów polskich w świetle „Evangelii nuntiandi”. W: Katecheza w Kościele i dla Kościoła. Red. R. Czekalski. Płock 2006 s. 275-281.

Spidlik T., Rupnik M. I.: Teologia pastoralna. Duszpasterstwo na nowe czasy. Kraków 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii