Formy organizacyjne pracy młodzieży na katechezie

Roman Ceglarek

Abstrakt


Forms of student work organization on catechesis

A religious lesson needs using various form s of student s' work organization. The most typical ones include: individual, collective and group work. Currently a lot of attention is also paid to pair work. Application of these forms should result in shaping certain personality features in teenagers. Using all of the four forms of students' work or their different combinations during a lesson, makes it more attractive, which influences comprehensive activation of students. Their application on catechesis is away of religious teachers' pursuit to improve efficiency of religious education among teenagers. It is an important element of catechetical didactics as it involves searching optimal solutions, what is making catechesis more effective in case of the way of passing the essence of faith and developing Christian attitudes among teenagers.


Słowa kluczowe


formy pracy uczniów; młodzież; katecheza; klasa; grupa; jednostka; zespół; para; katecheta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bereźnicki F.: Podstawy dydaktyki. Kraków 2007.

Gołąbek E.: Modlitwa młodzieży. Studium teoretyczno-empiryczne. Wrocław 2006.

Grom B.: Metody pracy w grupach. W: Słownik katechetyczny. Red. J. Gevaert, K. Misiaszek. Warszawa 2007 s. 592-596.

Hofman Z.: Tworzenie warunków do uczenia się przez działanie. W: O metodzie Klanzy. Teoria i praktyka. Red. E. Kędzior-Niczyporuk. Lublin 2010 s. 90-99.

Kędzierska J.: Formy organizacyjne kształcenia. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1. Red. T. Pilch. Warszawa 2003 s. 1161-1166.

Korgul M.: Dydaktyka dla katechetów. Świdnica 2007.

Kubik W.: Zarys dydaktyki katechetycznej. Kraków 1990.

Kupisiewicz C.: Dydaktyka ogólna. Warszawa 2000.

Kupisiewicz C.: Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa 1995.

Kupisiewicz C.: Szkice z dziejów dydaktyki. Kraków 2010.

Leksykon PWN. Pedagogika. Red. B. Milerski, B. Śliwierski. Warszawa 2000.

Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 2003.

Okoń W.: Zarys dydaktyki ogólnej. Warszawa 1968.

Półturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń 2005.

Spławski A.: Zagadnienia metodyczne w katechezie młodzieżowej. W: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej. Red. R. Murawski. Warszawa 1989 s. 374-382.

Szpet J.: Dydaktyka katechezy. Poznań 1999.

Twardzicki B.: Katechetyka formalna w służbie wiary. Przemyśl 2001.

Zellma A.: Wielostronne aktywizowanie młodzieży w szkolnym nauczaniu religii. Studium wświetle Programu nauczania religii katolickiej z 2001 roku. Olsztyn 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii