Edukacyjne i społecznościowe portale jako nowe przestrzenie w warsztacie pracy i doskonalenia kreatywnego nauczania religii

Anna Zellma

Abstrakt


Educational portals and social networking websites as new spaces in the creative religion teacher's workshop and in improving his methods

Development of information-communication technologies determines new educational tasks a religion teacher faces. They are connected, among others, with using the computer and the Internet in the process of teaching religion. Along with these tasks the range is widened of social demands from religion teachers who, apart from the knowledge of the subject they teach, from the knowledge of methodology of teaching, and the testimony of faith, should be competent as far as using the information-communication technologies available to their students, is concerned. These technologies include the information in social networking services. With reference to this issue, in the article first the terms are defined: „educational web portal” and „social networking service”. Next, the most important web portals, which can be used by a religion teacher, are characterized. In this context the role is shown of educational portals and social networking services that should be used by religion teachers both when preparing and when conducting classes, as well as in their work on improving their workshop (mainly in the process of self-education). Also, the reader’s attention is drawn to a creative use of modern information-communication technologies, and to the resulting educational challenges.


Słowa kluczowe


nauczyciel religii, permanentna formacja, doskonalenie zawodowe, nauczanie religii, portale edukacyjne, portale społecznościowe, Internet, technologie informacyjno-komunikacyjne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barski T.: Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. Opole 2006.

Clarke A.: E-learning nauka na odległość. Warszawa 2007.

Dąbrowski M., Zając M.: E-learning w szkolnictwie wyższym. Warszawa 2010.

Hyla M.: Przewodnik po e-learningu. Kraków 20093.

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski: Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach. Kraków 2010.

Konferencja Episkopatu Polski: Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego wPolsce. Kraków 2010.

Kongregacja ds. Duchowieństwa: Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań 1998.

Lewowicki T., Siemieniecki B. (Red.): Kształcenie na odległość w praktyce edukacyjnej. Toruń 2009.

Łatuszyńska M., Kompa K. (Ed.): Some problems of Internet's technologies and applications. Szczecin 2009.

Migdałek J., Zając M. (Red.): Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. Kraków 2008.

Musiał A.: Technologia informacyjna w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Racibórz 2007.

Musiał A.: Technologie informacyjne w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Racibórz 2007.

Piądłowski K.: Portale internetowe. Warszawa 2006.

Siemieniecka D. (Red.): Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej. Toruń 2009.

Szabłowski S.: E-learning dla nauczycieli. Rzeszów 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii