Katechizacja osób w podeszłym wieku

Marian Zając

Abstrakt


Catechesis for people of advanced age

The Church's catechetical document indicate a necessity of religious education of people who are at any period of their lives. In consequence, also people facing the end of their lives should be included in it. It seems that such people need a lot of spiritual support and of waking their hope in the situation when one's strength and living perspectives are getting weaker. The pilgrimage movement offering coach trips to sanctuaries and places where religious cult is practiced is a chance of religious education of such people. The reason for it is the fact that a pilgrimage has the same stages as human life. In order to make such education possible an educated and competent catechist is necessary, who knows the arcana of work with people of advanced age.


Słowa kluczowe


katechizacja; podeszły wiek; andragog; pielgrzymka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boczukowa B.: Jak kształcić dorosłych – refleksje androloga. Toruń 2010.

George A.: Pielgrzymka. W: Słownik teologii biblijnej. Red. X. Léon-Dufour. Poznań 1973 s. 660-661.

Kulpaczyński S.: Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów. Lublin 2009.

Noworolnik C., Zając M. (Red.): W duchu i prawdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji i w życiu. Tarnów 1997.

Pikuła N.: Ludzie w podeszłym wieku w Piśmie Świętym i nauce Kościoła. W: Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii. Red. N. Pikuła. Kraków 2011 s. 39-408.

Przyborowska B.: Nauczyciel andragog jako podmiot dążeń samorealizacyjnych. „Rocznik Andragogiczny” 2008 s. 40-56.

Tomiło J.: Osobowość nauczyciela andragoga. Prolegomena do zagadnień ogólnych. W: Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych. Red. T. Aleksander, D.Barwińska. Radom−Kraków 2007 s.303-317.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii