Modlitwa czynnikiem wspólnototwórczym

Halina Wrońska

Abstrakt


Prayer as a factor creating a community of Catechesis

Prayer is an encounter expressing man's bond with God. At the basis of this encounter there is faith in the existence and love of personal God. During praying entrance occurs into a personal relation not only with God, but with another man as well. An encounter with another man in prayer, connected with a trusting call for blessing, changes the relation between the persons, creates an internal bond, in which prejudice gives way to mutual openness. Liturgy is a special dimension of the God-man interaction, in which dialog takes place by means of liturgical signs. In the catechetical formation intellectual education is recommended, but raising religious sensitivity, being open to God’s gifts, building a community and acceptance of everything that Christ offers through the Church, is more important. The catechist plays the priority role in developing the communication between God and man in the pupils that are catechized. In order to meet this demand he himself has to feel the need of prayer and of bearing witness. In using prayer the catechist's creative attitude is necessary. He should find out about the religiousness of the given class, their intellectual possibilities, spiritual sensitivity, the ability to reflect, and their general state of faith that was acquired in their homes. He has to synchronize prayer with the Church, parish or school feasts, as well as with the important situations in the pupils' lives, spontaneous requests made by the catechized, with the environment they live in, and with the esthetic qualities of the room where the lesson takes place.


Słowa kluczowe


modlitwa; liturgia; sakramenty; proklamacja słowa Bożego; wspólnota; katecheza; celebracja; jedność; dialog z Bogiem; rozwój wiary; postawa wiary

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bux N.: Kształtowanie tożsamości chrześcijańskiej poprzez katechezę i liturgię. „Communio” 1985 nr 5 s. 179-184.

Cogiel M.: Rola katechezy szkolnej w wychowaniu do modlitwy. „Homo Dei” 62:1993 nr 1 s. 57-64.

Gołąbek E.: Modlitwa młodzieży. Studium teoretyczno-empiryczne. Wrocław 2006.

Grün A.: Modlitwa jako spotkanie. Kraków 1996.

Hadryś J.: Chcę czy muszę się modlić? „Katecheta” 2000 nr 6 s. 17-22.

Hajduk A.: Katecheza i liturgia. Kraków 1999.

Janiga W.: Jak uczę modlitwy w szkołach średnich. W: Modlitwa w katechezie. Red. S.Kulpaczyński. Lublin 2002 s. 225-250.

Krakowiak Cz.: Znaczenie celebracji liturgicznych w katechezie dzieci i młodzieży. W: Celebracje w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 1999 s. 29-54.

Kudasiewicz J.: Celebracja słowa Bożego w katechezie. W: Celebracje w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 1999 s. 13-28.

Kulpaczyński S., Tatala M.: Zarys modelu wychowania do modlitwy w wybranych materiałach katechetycznych (cz. I). W: Seminare. Kraków–Ląd–Łódź 2000 s. 289-300.

Kusz G.: Biblia w katechezie wczoraj i dzisiaj. W: Biblia w nauczaniu chrześcijańskim. Red. J. Kudasiewicz. Lublin 1991 s. 87-115.

Roztworowski P.: Wychowanie do życia modlitwy. „W drodze” 1984 nr 8 s. 55-68.

Rycerz M.: Śpiew religijny w służbie celebracji. W: Celebracje w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 1999 s. 97-112.

Słomka W.: Teologia modlitwy. W: Modlitwa w katechezie. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2002 s. 15-26.

Sulowski J.: Wychowanie do modlitwy w katechezie młodzieżowej. W: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej. Red. R. Murawski. Warszawa 1989 s. 174-191.

Tatala M.: Psychologiczne podstawy rozwoju komunikacji modlitewnej u dzieci i młodzieży. W: Modlitwa w katechezie s. 29-53.

Weron E.: Modlitwa chrześcijańska. Poznań 2002.

Wit Z.: Kult i modlitwa. W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie. Red. M. Rusecki, E. Pudełko. Lublin 1995 s. 135-147.

Wrońska H.: Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Lublin 2007.

Wrońska H.: Katecheza w stowarzyszeniach, ruchach i grupach. W: Miejsca katechezy: rodzina, parafia, szkoła. Red. S. Kulpaczyński. Lublin 2005 s. 99-138.

Zakrzewska M.: Katecheta animatorem permanentnej inicjacji eucharystycznej. W: Katecheza w kontekście nowej ewangelizacji. Red. A. Offmański. Szczecin 1995 s. 165-169.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii