Duszpasterstwo niepełnosprawnych w diecezji

Dariusz Lipiec

Abstrakt


Pastorate of the disabled in the diocese

The diocese is the Catholic Church made manifest in a definite place. The Church is realized there in its priestly, teaching and pastoral functions. Owing to the bishop's ministry the diocese is a part of the Catholic Church, and at the same time it is a particular Church that has its own identity and specificity. the bishop’s ministry is directed to all the faithful in the diocese. Disabled people are entrusted to his special care, as they cannot fully realize the Christian mission in the parish. For them the bishop, along with the diocesan curia and properly prepared priestly and lay assistants, organizes a special kind of pastorate that has asupra-parish character. He also supports efforts made by parish priests on the basis of the principle of personalization, normalization and integration. It is also the bishop’s task to offer material, educational and teaching aid, as well as help in their rehabilitation.


Słowa kluczowe


duszpasterstwo; duszpasterstwo niepełnosprawnych; niepełnosprawni; diecezja; duszpasterstwo w diecezji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boryszewski P.: Spółdzielnia socjalna dla niepełnosprawnych – niewykorzystana szansa. W: Przestrzenie pracy socjalnej. Red. J. Stala. Tarnów: Biblos 2010.

Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych. Red. R. Buchta, K. Sosna. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007.

Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny, propozycje na przyszłość. Red. A. Kiciński. Kraków: WAM 2008.

Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania. Red. J. Stala. Kielce: Jedność 2003.

Lijka K.: Niepełnosprawni i Eucharystia. „Teologia Praktyczna” 5:2004 s.69-80.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii