Udział katechety w przekazywaniu wiary w świetle Instrumentum laboris XIII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

Roman Ceglarek

Abstrakt


Participation of Catechists in Transmitting the Faith in the Light of Instrumentum Laboris of 13th Ordinary Assembly of Synod of Bishops

Nowadays the Church has a great challenge connected with taking up evangelization again. It must be an answer to signs of the times, to the needs of present people and to the conditions in which the man lives. In these complex and difficult realities there is a need for Christians capable of sharing their faith, who will keep on preaching with fervour and apostolic enthusiasm. As it is indicated in Instrumentum laboris, catechists can cope with this task. They are the subjects of passing on the faith and they are responsible for its preaching. In the document there are suggestions about how they should carry out their mission. However, they need more detailed elaboration. All these matters are to be discussed during 13th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops. We must hope that they will meet specific solutions, becoming an impulse to greater involvement in passing on the faith by catechists participating in the new evangelization through their service.


Słowa kluczowe


wiara; podmiot wiary; katecheza; katecheta; synod; ewangelizacja; wspólnota kościelna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alberich E.: Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 2003.

Benedykt XVI: List apostolski Porta fidei w formie motu proprio ogłaszający Rok Wiary. Watykan: Libreria Editrice Vaticana 2012.

Murawski R.: Historia katechezy. Katecheza w pierwszych wiekach. Cz. 1. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 2011.

Panuś T.: Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji. Kraków: Wyd. UNUM 2001.

Saravito L.: Katecheta. W: Słownik katechetyczny. Red. J. Gevaert, K. Misiaszek. Warszawa: Wyd. Salezjańskie 2007.

Synod Biskupów XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne: Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, Lineamenta. Watykan: Wyd. Libreria Editrice Vaticana 2011.

Synod Biskupów XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne: Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, Instrumentum laboris. Watykan: Wyd. Libreria Editrice Vaticana 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii