Katecheza rodzinna i jej wpływ na przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego

Grzegorz Pyźlak

Abstrakt


Family Catechesis and Its Effect on the Preparation for Marital and Family Life

The documents of the Church devote a lot of space to marriage and family. They show marriage and family as natural communities that cannot be substituted by any other institutions. They also point to the necessity of the Christian formation of all the subjects of Church life, among which the first place is taken by family.

Introduction into the full Christian life of children, young people and adults is done during the family catechesis. It is a contingent, immediate and practical teaching of religious truths in the family home. This task is first of all the parents’ responsibility; in this way they pass the exam in their religious education and educational skills. Grandparents, elder siblings, as well as the school and the parish help the parents.

Family catechesis also effects the preparation for marital and family life. It is a way to revive families for Christian life, to look properly at the preparation to marriage, to live in sanctity and to fulfill the marital and family duties conscientiously.


Słowa kluczowe


katecheza rodzinna; przygotowanie do życia małżeńskiego i rodzinnego; wychowanie chrześcijańskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czerwiński Z.: Biblijne inspiracje katechizacji rodzinnej. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 18:1977 z. 6 s. 190-215.

Dajczak J.: Katecheza rodzinna. „Katecheta” 5 :1961 nr 5 s. 269-273.

Kłys J.: Życie rodzinne drogą do doskonałości. „Ateneum Kapłańskie” 62: 1970 s. 29-43.

Majewski M.: Zainteresowanie katechezą rodzinną i próby jej interpretacji. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 22:1975 z. 6 s. 39-54.

Poręba P.: Rodzina chrześcijańska „małym Kościołem”. W: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Red. F. Adamski. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1982 s. 182-198.

Przygoda W.: Apostolstwo charytatywne osób konsekrowanych. W: W. Przygoda. Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL 2004 s. 162-172.

Stala J., Osewska E.: Fundamentalne podstawy i obszary katechezy rodzinnej. Tarnów: Biblos 2000 s. 46-65.

Styrna S.: Znaczenie wychowania w rodzinie. „Ateneum Kapłańskie” 62:1970 s. 95-111.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii