Wychowanie do wiary u św. Pawła

Piotr Tomasz Goliszek

Abstrakt


Educating to Faith in St Paul’s Work

In his apostolic and missionary work St Paul, the witness of the Resurrected Christ, appeared as a perfect and refined teacher in faith. He not only taught Christian science, but first of all he awoke faith in people, as an interpersonal intimacy and communion with Christ. This is why in his teaching the central place is occupied by the crucified Messiah and Resurrected Lord – Jesus Christ, whom God the Father exalted and gave to mankind and to the world as the Savior. In St Paul faith is the whole human person’s act and has the structure of an interpersonal meeting of a man with God in the Person of Jesus Christ.


Słowa kluczowe


nauczyciel; wychowawca; wiara; formuła wiary; uniwersalizm; zmartwychwstanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI: Apostołowie i pierwsi uczniowie Jezusa. Kraków: Wydawnictwo „M” 2008.

Benedykt XVI: Katechezy o św. Pawle. Kraków: eSPe 2009.

Benedykt XVI: Święty Paweł Apostoł Narodów. Red. A. Fabiś. Poznań: Pallottinum 2008.

Jan Paweł II: Interpretacja zmartwychwstania u św. Pawła. W: Dzieła zebrane. t. 6: Katechezy (cz.1). Kraków: Wydawnictwo „M” 2007 s. 285-287.

Benedykt XVI: Działanie Ducha Świętego w nauczaniu św. Pawła. W: Dzieła zebrane. t. 7: Katechezy (cz.2). Kraków: Wydawnictwo „M” 2007 s. 192-197.

Jan Paweł II: Święci Apostołowie Piotr i Paweł. W: Dzieła zebrane. t. 8: Katechezy (cz.3). Kraków: Wydawnictwo „M” 2007 s. 573-574.

Jelonek T.: Św. Paweł i jego listy. Kraków: Krakowski Zespół Biblistów 1992.

Langkammer H.: Jezus Chrystus – centrum Ewangelii Pawłowej. W: W kręgu Dobrej Nowiny. Red. J. Szlaga. Lublin: RW KUL 1984.

Michalewski J., Chlipała T.: Św. Paweł – historia i współczesność. Świdnica: WSD Diecezji Świdnickiej 2009.

Murawski R.: Wczesnochrześcijańska katecheza (Do Edyktu Mediolańskiego – 313 r.). Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 1999.

Nadolski B.: Św. Paweł – Wielki Apostoł. Kraków: Wydawnictwo Petrus 2008.

Panikkar R., Ravasi G.: Słowa św. Pawła. Pelplin: Bernardinum 2008.

Penna R.: Św. Paweł z Tarsu. Tłum. B. A. Gancarz. Kraków: Wydawnictwo OO. Franciszkanów 2006.

Romaniuk K.: Soteriologia św. Pawła. Warszawa: ATK 1983.

Romaniuk K.: Św. Paweł. Życie i dzieło. Katowice: Księgarnia św. Jacka 2008.

Witczyk H.: Pawłowa Ewangelia o krzyżu Chrystusa jako eschatologicznej ofierze ekspiacyjnej. W: tenże. Pascha Jezusa odpowiedzią na grzech świata: eschatologiczna Ofiara Ekspiacji i nowego przymierza. Lublin: Wydawnictwo KUL 2003 s. 191-222.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii