Diakonat stały w Polsce – eksperyment czy przywrócenie właściwego i trwałego stopnia hierarchicznego w kościele?

Wiesław Śmigiel

Abstrakt


Permanent Deaconate in Poland – an Experiment or the Restoration of the Proper and Permanent Hierarchic Level in the Church?

After the Vatican Council II in the Catholic Church the service of permanent deacons has been restored. In the world there are over 37 thousand of them. In Poland the first deacons were ordained in 2008. The service of permanent deacons is the restoration of the permanent and proper level of holy orders, and in consequence it consolidates and enriches the hierarchical structure. At the same time it is a gift for the whole Church understood as a community of complementary states, offices, services and charismas. In Poland, for various reasons, there is a risk that permanent deaconate will be treated as a pastoral experiment. If this happens so, it would be a damage to the development and the deserved place for the deacons’ service, but also in a way it would be wasting the chance to consolidate the communal character of the Church.


Słowa kluczowe


diakon; diakonat stały; formacja diakonów; duchowny; hierarchia Kościoła; służba; świadomość eklezjalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Konferencja Episkopatu Polski: Wytyczne dotyczące formacji, życia i posługi diakonów stałych w Polsce. Częstochowa: Niedziela 2004.

Marczewski M. O przyczynach zaniku diakonatu stałego w Kościele Zachodnim. „Vox Patrum” 7:1987 z 12-13 s. 283-290.

Marczewski M. Zadania pastoralne diakonów. W: Teologia pastoralna. Red. R. Kamiński. T. 1. Teologia pastoralna fundamentalna. Lublin: Atla 2 2000 s. 373-374.

Marczewski M. Diakonat stały w Polsce – szanse i zagrożenia. „Teologia Praktyczna” 3:2002 s. 275-285.

Michniewicz A.: Diakonat stały – starania o jego wprowadzenie w Kościele polskim po Vaticanum II. Lublin (mps – ABKUL) 1988.

Selejdak R.: Zarys historyczny diakonatu stałego. Częstochowa: Niedziela 1998.

Selejdak R.: Diakonat stały w świetle Biblii i historii Kościoła. Częstochowa: Niedziela 2002.

Selejdak R.: Tożsamość, duchowość, formacja i posługa diakonów stałych. Częstochowa: Niedziela 2003

Śmigiel W.: Diakonat stały w Polsce – podstawy teologiczne i perspektywy rozwoju. „Studia Pelplińskie” 41:2009 s. 81-98.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii