Doświadczenia dziecka związane z przyrodą wyrażone w modlitwie

Józef Stala, Elżbieta Osewska

Abstrakt


Naturerfahrungen des Kindes und ihr Ausdruck im Gebet

Die Natur ist für das Kind im Vorschulalter wie auch in den ersten Grundschuljahren eine neue, unbekannte Welt, die ihm gleichzeitig Raum für vergleichende und faszinierende Erlebnisse bietet. In diesem Zusammenhang präsentiert der vorliegende Artikel den Problemkreis um Grunderfahrungen des Kindes, die mit der Welt der Natur in Verbindung stehen. Werden derartige Erfahrungen entsprechend interpretiert, so finden sie nachfolgend im spontanen Gebet des Kindes ihren Ausdruck. Deshalb wird die Welt der Natur zunächst als Quelle der Faszination und Freude für das Kind vorgestellt und anschließend als Motiv für Anbetung und Danksagung.


Słowa kluczowe


dziecko; doświadczenie; przyroda; modlitwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bóg w przedszkolu i szkole. Red. Z. Marek. Kraków 2000.

Dymara B., Michałowski S., Wollmon-Mazurkiewicz L.: Dziecko w świecie przyrody. Kraków 2010.

Edukacja w naturze, czyli jak pokochać, poznać, zrozumieć i chronić przyrodę. Red. J.W. Czartoszewski, J. Leśniewska. Warszawa 2002.

Handbook of Preschool Religious Education. Red. D. Ratcliff. Birmingham 1988.

Ostrowski M.: Ekologia rodziny. W: Rodzina bezcenny dar i zadanie. Red. J. Stala, E. Osewska. Radom 2006 s. 285-296.

Prijatelj E.: Psiholoska dynamika rasti v veri. Maribor 2008.

Research in Religious Education. Red. L.J. Francis, W.K. Kay, W.S. Campbell. Leominster 1996.

Tyralska-Wojtycza E.: Wychowanie ekologiczne w przedszkolu. W: Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym. Red. E. Osewska, J. Stala. Tarnów 2005 s. 127-138.

Walesa Cz.: Psychologiczna analiza rozwoju religijnego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych okresów jego ontogenezy. W: Psychologia religii. Red. Z. Chlewiński. Lublin 1982 s. 143-180.

Walesa Cz.: Rozwój religijności człowieka. T. 1: Dziecko. Lublin 2005.

Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym. Część I: Wychowanie ogólne. Część II: Wychowanie religijne i katecheza. Red. J. Stala. Tarnów 2006.

Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym. Red. E. Osewska, J. Stala. Tarnów 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii