Współczesne ukierunkowania niemieckiej pedagogiki religijnej

Radosław Chałupniak

Abstrakt


Modern Tendencies in German Religious Pedagogy

Analyzing German pedagogical-religious publications that appeared in 2009, the author answers the question about the direction, in which modern German religious pedagogy is heading. Tendencies dominating in the works by German religious educationalists are subjected to assessment from the Polish perspective, among them being: understanding of religious pedagogy, the issue of interreligious teaching of religion, the integrity and correlation of the issues taught at school, or empirical research in religious pedagogy.


Słowa kluczowe


niemiecka pedagogika religijna; lekcja religii; nauczanie interreligijne; integralność treści; badania empiryczne; korelacja w nauczaniu religii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chałupniak R.: Między katechezą a religioznawstwem. Nauczanie religii katolickiej w szkole publicznej w Niemczech w latach 1945-2000. Opole 2005.

Współczesna katecheza: kryzysy i nadzieja. Red. R. Chałupniak. Opole 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii