Współczesne ujęcia nauczania religii w europejskim szkolnictwie publicznym

Paweł Mąkosa

Abstrakt


Modern Models of Religion Teaching in European Public Education

In most European countries religion is taught within the frames of the system of public education, although the status of the teaching is different in different countries. In the face of dynamic cultural changes, to which modern European societies are subject, ever more often discussion is launched on the shape of religion teaching. Also in Poland the conception of religion teaching is constantly looked for, and attempts are made to define its relation to parish catechesis. In this context the models of religion teaching existing in Europe have been subjected to analysis. The aim of the present article is answering the questions: what models of religion teaching are most frequently used in Europe and what are their characteristic features? Taking into consideration the criterion of confession, confessional and non-confessional models are distinguished. With respect to the level of realization of the catechetical function and the function of school the former ones are divided into two categories: catechetical-evangelizing and informational-educational. Non-confessional models, in turn, are systematized in three groups: Christian – the supra-confessional model, religious studies and interreligious model.


Słowa kluczowe


nauczanie religii; katecheza; ewangelizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alberich E.: Catechesi e prassi ecclesiale. Torino 1982.

Bagrowicz J.: Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele. Toruń 2000.

Chałupniak R. Konfesyjność nauczania religii. Zarys problematyki. „Paedagogia Christiana” 3:2000 nr 2 (6) s. 31-51.

Chałupniak R. Wychowanie religijne w szkołach europejskich. W: Wybrane zagadnienia z katechetyki. Red. J. Stala. Tarnów 2003 s. 175-201.

Charytański J.: Lekcje religii w Europie. „Ateneum Kapłańskie” 118:1992 s. 194-207.

Conferenza Episcopale Italiana: L’insegnamento della religione risorsa per l’Europa. Atti della ricerca del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa. Red. Servizio nazionale per l’IRC. Torino 2008.

Kiciński A.: Tra parrocchia e scuola. L’evoluzione della catechesi in Polonia negli anni 1918-2001 (I parte). „Salesianum” 67:2005 nr 2 s. 331-366; (II parte). „Salesianum” 67:2005 nr 3 s. 479-505; (III parte). „Salesianum” 68:2006 nr 1 s. 101-127.

Milerski B.: Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim. Warszawa 1998.

Misiaszek K.: Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole włoskiej po Konkordacie z 1984 roku. Warszawa 1999.

Offmański A.: Katecheza ewangelizacyjna odpowiedzią na wyzwania teraźniejszości i przyszłości. Inspiracje adhortacji Ecclesia in Europa. W: Katecheza w służbie wiary. Red. M. Grendus. Przemyśl 2004 s. 115-146.

Pajer F.: Nauczanie religii. W: Słownik katechetyczny. Red. J. Gevaert. Red. pol. K. Misiaszek. Warszawa 2007 s. 632.

Schreiner P.: Models of Religious Education in schools in Europe. www.folk.uio.no/leirvik/ OsloCoalition/Schreiner1202.doc [dostęp 02.06.2010].

Sterkens C.: Interreligious Learning. The Problem of Interreligious Dialogue in Primary Education. Leiden 2001.

Tomasik P.: Religia w dialogu z edukacją. Studium na temat korelacji nauczania religii katolickiej z polską edukacją szkolną. Warszawa 2004.

Wrońska H.: Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne. Lublin 2007.

Zając M., Mąkosa P.: Faithfulness to God and to people. Religious education in Poland. W: How teachers in Europe teach religion. An international empirical study in 16 countries. Red. H.G. Ziebertz, U. Riegel. Berlin 2009 s. 169-180.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Roczniki Pastoralno-Katechetyczne | ISSN 2081-1829

© Copyright by Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii